Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Publicznych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Wyniki badań

Analiza wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych na podstawie danych
za rok 2022.

Oprac.: Izabela Drapała, Małgorzata Jezierska, Danuta Kaczmarek, Magdalena Mrugowska, Karolina Prusik, Grzegorz Zys.

W badaniu funkcjonalności bibliotek publicznych realizowanym w 2023 roku (dane za 2022 rok) uczestniczyło 2496 placówek – 98,3%.

Wykres 1. Procentowy udział bibliotek publicznych biorących udział w badaniach w skali kraju

 

Badaniami objęto:
18 bibliotek wojewódzkich i wojewódzkich i miejskich
36 bibliotek powiatowych
321 bibliotek gmin miejskich
643 biblioteki gmin miejsko-wiejskich
1478 bibliotek gmin wiejskich

W 14 województwach (dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, mazowiec-kim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim) w badaniu wzięło udział 100% funkcjonujących w nich bibliotek publicznych, w pozostałych 2 województwach tj. wielkopolskim – 92,2%, małopolskim – 91,3%

 

Wykres 2. Procentowy udział bibliotek publicznych uczestniczących w badaniach według województw

 

Wskaźniki w niżej wymienionych tabelach pogrupowano zgodnie z założeniami Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard) i perspektywami oceny bibliotek określonymi w normie PN-ISO 11620:2017-11P „Informacja i dokumentacja – Wskaźniki funkcjonalności bibliotek”.

Tabele 1-12 ilustrują wyniki badań za rok 2022 we wszystkich bibliotekach publicznych uczestniczących w projekcie AFBP z uwzględnieniem typów bibliotek i wielkości obsługiwanego środowiska

Tabele 13-14 prezentują porównanie wskaźników funkcjonalności i wskaźników usług sieciowych
i interaktywnych w latach 2018-2022 w bibliotekach wojewódzkich.

1. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2022
2. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich 2022
3. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek powiatowych 2022
4. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach powiatowych 2022
5. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejskich 2022
6. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejskich 2022
7. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejsko–wiejskich 2022
8. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejsko–wiejskich 2022
9. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin wiejskich 2022
10. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin wiejskich 2022
11. Wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2022 (mediany)
12. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2022
13. Porównanie wskaźników funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2018-2022
14. Porównanie wskaźników usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich 2018-2022

Kolejna grupa zestawień tabelarycznych przedstawia porównania za lata 2018-2022 wartości median.

Analizy wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych obliczanych na podstawie danych z lat 2018-2022 (mediany)
1. Wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych w latach 2018-2022.
2. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich i wojewódzkich i miejskich w latach 2018-2022.
3. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach powiatowych w latach 2018-2022.
4. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach miejskich w latach 2018-2022.
5. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach miejsko-wiejskich w latach 2018-2022.
6. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wiejskich w latach 2018-2022.


Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych obliczanych na podstawie danych za rok 2022:

Udostępniamy szablony arkusza kalkulacyjnego Excel do indywidualnego wykorzystania przez biblioteki biorące udział w badaniach AFBP w celu graficznego przedstawiania wyników ich działalności.

Szablony pozwalają na:

 • zestawianie danych konkretnej biblioteki z danymi grup bibliotek o podobnych cechach (podtyp, wielkość środowiska),
 • graficzną prezentację wskaźników.

Pamiętając o ograniczeniach porównywalności danych (interpretując wyniki analiz należy ograniczać się w porównaniach do podtypu bibliotek, którego dotyczą dane) powstały zestawy arkuszy dla poszczególnych podtypów bibliotek z uwzględnieniem wielkości środowiska (tzn. liczby mieszkańców).

Arkusze uzupełnione zostały o dane ogólnopolskie dla danego podtypu bibliotek (za rok 2022). Zainteresowana biblioteka, po wyborze właściwego dla siebie szablonu arkusza uzupełnia go o wskaźniki swojej biblioteki (pozyskane z Formularzu AFBP za dany rok). Po jego uzupełnieniu automatycznie wygenerują się wykresy (pkt. 1-5).

Istotnym elementem analiz są porównania w czasie. Udostępniamy arkusze z automatycznie generującymi się wykresami zestawiające wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych podtypach bibliotek publicznych (mediany) ze wskaźnikami danej biblioteki na przestrzeni ostatnich 5 lat (pkt. 6).

1. Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2022

2. Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek powiatowych 2022

3. Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek gmin miejskich 2022:

4. Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek gmin miejsko–wiejskich 2022:

5. Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek gmin wiejskich 2022:

6. Wykresy wskaźników funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych w latach 2018-2022 (mediany):


Analiza wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych na podstawie danych
za rok 2021.

Oprac.: Joanna Burska, Małgorzata Jezierska, Danuta Kaczmarek, Magdalena Mrugowska

W badaniu funkcjonalności bibliotek publicznych realizowanym w 2022 roku (dane za 2021 rok) uczestniczyło 2508 placówek – 98,7%.

Wykres 1. Procentowy udział bibliotek publicznych biorących udział w badaniach w skali kraju

Badaniami objęto:

18    bibliotek wojewódzkich i wojewódzkich i miejskich
36    bibliotek powiatowych
322    bibliotek gmin miejskich
630    biblioteki gmin miejsko-wiejskich
1502   bibliotek gmin wiejskich

W 14 województwach (dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim) w badaniu wzięło udział 100% funkcjonujących w nich bibliotek publicznych, w pozostałych 2 województwach tj. wielkopolskim – 96,1%, małopolskim – 92,7%.

 

Wykres 2. Procentowy udział bibliotek publicznych uczestniczących w badaniach według województw

Wskaźniki w niżej wymienionych tabelach pogrupowano zgodnie z założeniami Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard) i perspektywami oceny bibliotek określonymi w normie PN-ISO 11620:2017-11P „Informacja i dokumentacja – Wskaźniki funkcjonalności bibliotek”.

W badaniach za rok 2021 przy obliczaniu wskaźnika Usługi sieciowe i/lub interaktyne uwzględniono 14 usług (dodano: Rejestracja online nowych czytelników).

Tabele 1-12 ilustrują wyniki badań za rok 2021 we wszystkich bibliotekach publicznych uczestniczących w projekcie AFBP z uwzględnieniem typów bibliotek i wielkości obsługiwanego środowiska

Tabele 13-14 prezentują porównanie wskaźników funkcjonalności i wskaźników usług sieciowych
i interaktywnych w latach 2017-2021 w bibliotekach wojewódzkich.

 1. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2021
 2. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich 2021
 3. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek powiatowych 2021
 4. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach powiatowych 2021
 5. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejskich 2021
 6. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejskich 2021
 7. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejsko–wiejskich 2021
 8. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejsko–wiejskich 2021
 9. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin wiejskich 2021
 10. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin wiejskich 2021
 11. Wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2021 (mediany)
 12. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2021
 13. Porównanie wskaźników funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2017-2021
 14. Porównanie wskaźników usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich 2017-2021

Kolejna grupa zestawień tabelarycznych przedstawia porównania za lata 2017-2021 wartości median.

Analizy wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych obliczanych na podstawie danych z lat 2017-2021 (mediany)

 1. Wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych w latach 2017-2021.
 2. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich i wojewódzkich i miejskich w latach 2017-2021
 3. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach powiatowych w latach 2017-2021
 4. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach miejskich w latach 2017-2021
 5. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach miejsko-wiejskich w latach 2017-2021
 6. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wiejskich w latach 2017-2021

 

FINANSE BIBLIOTEK PUBLICZNYCH Jakimi środkami dysponują i na co je przeznaczają (na podstawie danych i wskaźników AFBP z grupy „Wydajność, Efektywność” oraz „Potencjał i Rozwój”)

Oprac. Małgorzata Jezierska


Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych obliczanych na podstawie danych za rok 2021:

Udostępniamy szablony arkusza kalkulacyjnego Excel do indywidualnego wykorzystania przez biblioteki biorące udział w badaniach AFBP w celu graficznego przedstawiania wyników ich działalności.

Szablony pozwalają na:

 • zestawianie danych konkretnej biblioteki z danymi grup bibliotek o podobnych cechach (podtyp, wielkość środowiska),
 • graficzną prezentację wskaźników.

Pamiętając o ograniczeniach porównywalności danych (interpretując wyniki analiz należy ograniczać się w porównaniach do podtypu bibliotek, którego dotyczą dane) powstały zestawy arkuszy dla poszczególnych podtypów bibliotek z uwzględnieniem wielkości środowiska (tzn. liczby mieszkańców).

Arkusze uzupełnione zostały o dane ogólnopolskie dla danego podtypu bibliotek (za rok 2021). Zainteresowana biblioteka, po wyborze właściwego dla siebie szablonu arkusza uzupełnia go o wskaźniki swojej biblioteki (pozyskane z Formularzu AFBP za dany rok). Po jego uzupełnieniu automatycznie wygenerują się wykresy (pkt. 1-5).

Istotnym elementem analiz są porównania w czasie. Udostępniamy arkusze z automatycznie generującymi się wykresami zestawiające wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych podtypach bibliotek publicznych (mediany) ze wskaźnikami danej biblioteki na przestrzeni ostatnich 5 lat (pkt. 6).

1. Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2021

2. Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek powiatowych 2021

3. Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek gmin miejskich 2021:

4. Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek gmin miejsko–wiejskich 2021:

5. Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek gmin wiejskich 2021:

6. Wykresy wskaźników funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych w latach 2017-2021 (mediany):

Kształtowanie zasobów i usług bibliotek publicznycha zmiany zachowań użytkowników i ich potrzeb (na podstawie danych i wskaźników AFBP z grupy „Zasoby, dostęp, infrastruktura” oraz „Potencjał i rozwój”)

Opracowała Małgorzata Jezierska

Kształtowanie zasobów i usług bibliotek publicznych a zmiany zachowań użytkowników i ich potrzeb (na podstawie danych i wskaźników AFBP z grupy „Zasoby, dostęp, infrastruktura” oraz „Potencjał i rozwój”) 


Analiza wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych na podstawie danych
za rok 2020.

Oprac.: Joanna Burska, Małgorzata Jezierska, Danuta Kaczmarek, Magdalena Mrugowska

W badaniu funkcjonalności bibliotek publicznych realizowanym w 2021 roku (dane za 2020 rok) uczestniczyło 2508 placówek –  98,9%.

Wykres 1. Procentowy udział bibliotek publicznych biorących udział w badaniach w skali kraju.

Badaniami objęto:

18    bibliotek wojewódzkich i wojewódzkich i miejskich
35    bibliotek powiatowych
324    bibliotek gmin miejskich
623    biblioteki gmin miejsko-wiejskich
1508   bibliotek gmin wiejskich

W 14 województwach (dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim) w badaniu wzięło udział 100% funkcjonujących w nich bibliotek publicznych, w pozostałych 2 województwach tj. wielkopolskim – 97,8% i w małopolskim – 89,6% bibliotek publicznych.

Wykres 2. Procentowy udział bibliotek publicznych uczestniczących w badaniach według województw

Wskaźniki w niżej wymienionych tabelach pogrupowano zgodnie z założeniami Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard) i perspektywami oceny bibliotek w normie PN-ISO 11620:2017-11P „Informacja i dokumentacja – Wskaźniki funkcjonalności bibliotek”.

W badaniach za rok 2020  wprowadzone zostały nowe wskaźniki.

 1. Liczba pobranych dokumentów z zasobów elektronicznych w przeliczeniu na mieszkańca.
 2. Liczba unikalnych użytkowników strony internetowej biblioteki w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.
 3. Wskaźnik: Udział użytkowników w imprezach bibliotecznych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców do badań za 2019 obejmował imprezy organizowane w sposób tradycyjny
  i online łącznie. Od badania za 2020 r. został podzielony na dwa wskaźniki:
 • Udział użytkowników w imprezach bibliotecznych organizowanych przez bibliotekę w sposób tradycyjny w przeliczeniu na 1000 mieszkańców .
 • Udział użytkowników w imprezach bibliotecznych organizowanych przez bibliotekę online w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.

           Ze względu na mały do 2019 r. udział wśród rejestrowanych imprez działań online dane dotyczące imprez tradycyjnych potraktowano jako kontynuację wskaźnika w jego pierwotnym zakresie.

 1. We wskaźniku Usługi sieciowe i/lub interaktywne dodano usługę: dostęp zdalny do licencjonowanych zasobów elektronicznych spoza bibliotek.

Szczegółowe informacje:  https://afb.sbp.pl/afbp/wp-content/uploads/2021/02/Wskazniki_publiczne_2021.pdf

Tabele 1-12 ilustrują wyniki badań za rok 2020 we wszystkich bibliotekach publicznych uczestniczących w projekcie AFBP.

Tabele 13-14 prezentują porównanie wskaźników funkcjonalności i wskaźników usług sieciowych i interaktywnych w latach 2016-2020 w bibliotekach wojewódzkich.

 1. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2020
 2. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich 2020
 3. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek powiatowych 2020
 4. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach powiatowych 2020
 5. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejskich 2020
 6. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejskich 2020
 7. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejsko–wiejskich 2020
 8. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejsko–wiejskich 2020
 9. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin wiejskich 2020
 10. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin wiejskich 2020
 11. Wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2020 (mediany)
 12. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2020
 13. Porównanie wskaźników funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2016-2020
 14. Porównanie wskaźników usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich 2016-2020

Analizy wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych obliczanych na podstawie danych z lat 2016-2020 (mediany)

 1. Wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych w latach 2016-2020.
 2. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich i wojewódzkich i miejskich w latach 2016-2020.
 3. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach powiatowych w latach 2016-2020
 4. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach miejskich w latach 2016-2020
 5. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach miejsko-wiejskich w latach 2016-2020
 6. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wiejskich w latach 2016-2020

Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych obliczanych na podstawie danych za rok 2020:

Udostępniamy szablony arkusza kalkulacyjnego Excel do indywidualnego wykorzystania przez biblioteki biorące udział w badaniach AFBP w celu graficznego przedstawiania wyników ich działalności.

Szablony pozwalają na:

 • zestawianie danych konkretnej biblioteki z danymi grup bibliotek o podobnych cechach (podtyp, wielkość środowiska),
 • graficzną prezentację wskaźników.

Pamiętając o ograniczeniach porównywalności danych (interpretując wyniki analiz należy ograniczać się w porównaniach do podtypu bibliotek, którego dotyczą dane) powstały zestawy arkuszy dla poszczególnych podtypów bibliotek z uwzględnieniem wielkości środowiska (tzn. liczby mieszkańców).

Arkusze uzupełnione zostały o dane ogólnopolskie dla danego podtypu bibliotek (za rok 2020). Zainteresowana biblioteka, po wyborze właściwego dla siebie szablonu arkusza uzupełnia go o wskaźniki swojej biblioteki (pozyskane z Formularzu AFBP za dany rok). Po jego uzupełnieniu automatycznie wygenerują się wykresy (pkt. 1-5).

Istotnym elementem analiz są porównania w czasie. Udostępniamy arkusze z automatycznie generującymi się wykresami zestawiające wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych podtypach bibliotek publicznych (mediany) ze wskaźnikami danej biblioteki na przestrzeni ostatnich 5 lat (pkt. 6).

1. Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2020

2. Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek powiatowych 2020

3. Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek gmin miejskich 2020

4. Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek gmin miejsko–wiejskich 2020:

5. Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek gmin wiejskich 2020:

6. Wykresy wskaźników funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych w latach 2016-2020 (mediany):


Funkcjonowanie bibliotek publicznych w 2020 roku a poziom wykorzystania ich usług – na podstawie wskaźników funkcjonalności z grupy „Wykorzystanie” w projekcie Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych (AFBP)

 

Oprac.: Małgorzata Jezierska

Dokument: Funkcjonowanie bibliotek publicznych w 2020 roku a poziom wykorzystania ich usług – na podstawie wskaźników funkcjonalności z grupy „Wykorzystanie” w projekcie Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych (AFBP)


Usługi sieciowe i/lub interaktywne bibliotek publicznych w latach 2015-2019
na podstawie Analizy Funkcjonowania Bibliotek Publicznych (AFBP)

Oprac.: Grupa robocza ds. badania efektywności bibliotek publicznych

Dokument: Usługi sieciowe i/lub interaktywne bibliotek publicznych w latach 2015-2019 na podstawie Analizy Funkcjonowania Bibliotek Publicznych


Analiza wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych na podstawie danych
za rok 2019.

Oprac.: Joanna Burska, Małgorzata Jezierska, Danuta Kaczmarek, Magdalena Mrugowska

W badaniu funkcjonalności bibliotek publicznych realizowanym w 2020 roku (dane za 2019 rok) uczestniczyło 2512 placówek (spośród 2541 funkcjonujących w badanym roku, tj. 98,9%).

Wykres 1. Procentowy udział bibliotek publicznych biorących udział w badaniach w skali kraju.

Badaniami objęto:
18 bibliotek wojewódzkich i wojewódzkich i miejskich
39 bibliotek powiatowych
323 bibliotek gmin miejskich
619 biblioteki gmin miejsko-wiejskich
1513 bibliotek gmin wiejskich

W 13 województwach (dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim) w badaniu wzięło udział 100% funkcjonujących bibliotek publicznych, w trzech województwach ponad 90% (w małopolskim – 92,3%, opolskim – 97,3%, wielkopolskim – 96,5%).

Wykres 2. Procentowy udział bibliotek publicznych uczestniczących w badaniach według województw

Badanie i analizy przeprowadzono przy pomocy aplikacji utworzonej na potrzeby projektu AFB.

Wskaźniki w niżej wymienionych tabelach pogrupowano zgodnie z założeniami Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard) i perspektywami oceny bibliotek w normie PN-ISO 11620:2017-11P „Informacja i dokumentacja – Wskaźniki funkcjonalności bibliotek”.

Tabele 1-12 ilustrują wyniki badań za rok 2019 we wszystkich bibliotekach publicznych uczestniczących w projekcie AFBP

Tabele 13-14 prezentują porównanie wskaźników funkcjonalności i wskaźników usług sieciowych i interaktywnych w latach 2015-2019 w bibliotekach wojewódzkich.

 1. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2019
 2. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich 2019
 3. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek powiatowych 2019
 4. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach powiatowych 2019
 5. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejskich 2019
 6. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejskich 2019
 7. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejsko–wiejskich 2019
 8. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejsko–wiejskich 2019
 9. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin wiejskich 2019
 10. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin wiejskich 2019
 11. Wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2019 (mediany)
 12. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2019
 13. Porównanie wskaźników funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2015-2019
 14. Porównanie wskaźników usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich 2015-2019

Analizy wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych obliczanych na podstawie danych z lat 2015-2019 (mediany)

 1. Wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych w latach 2015-2019
 2. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich i wojewódzkich i miejskich w latach 2015-2019
 3. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach powiatowych w latach 2015-2019
 4. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach miejskich w latach 2015-2019
 5. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach miejsko-wiejskich w latach 2015-2019
 6. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wiejskich w latach 2015-2019

Analiza wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych na podstawie danych
za rok
2018.

Oprac.: Joanna Burska, Małgorzata Jezierska, Danuta Kaczmarek

W badaniach funkcjonalności bibliotek publicznych w 2019 roku (dane za 2018 r.) uczestniczyło 2508 bibliotek.
W 13 województwach w badaniach uczestniczyły wszystkie biblioteki publiczne: dolnośląskie 171, kujawsko-pomorskie 145, lubelskie 224, lubuskie 81, łódzkie 182, mazowieckie 342, podkarpackie 160, podlaskie 117, pomorskie 124, śląskie 169, świętokrzyskie 100, warmińsko-mazurskie 119, zachodniopomorskie 117.
W pozostałych województwach: małopolskie 170, opolskie 67, wielkopolskie 220.

W badaniach wzięło udział:
18    bibliotek wojewódzkich i wojewódzkich i miejskich
40    bibliotek powiatowych
324    biblioteki gmin miejskich
604    biblioteki gmin miejsko-wiejskich
1522   biblioteki gmin wiejskich

Wykres 1. Procentowy udział bibliotek publicznych biorących udział w badaniach w skali kraju.

Wykres 2. Procentowy udział bibliotek publicznych uczestniczących w badaniach wg województw.

Badania i analizy przeprowadzono przy pomocy aplikacji utworzonej na potrzeby projektu AFB.

Wskaźniki w niżej wymienionych tabelach pogrupowano zgodnie z założeniami Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard) i perspektywami oceny bibliotek w normie PN-ISO 11620:2017-11P „Informacja i dokumentacja – Wskaźniki funkcjonalności bibliotek”.

Tabele 1-12 ilustrują wyniki badań za rok 2018 we wszystkich bibliotekach publicznych uczestniczących w projekcie AFBP.

Tabele 13-14 prezentują porównanie wskaźników funkcjonalności i wskaźników dotyczących usług sieciowych i interaktywnych w latach 2014-2018 w bibliotekach wojewódzkich.

 1. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2018
 2. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich 2018
 3. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek powiatowych 2018
 4. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach powiatowych 2018
 5. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejskich 2018
 6. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejskich 2018
 7. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejsko–wiejskich 2018
 8.  Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejsko–wiejskich 2018
 9.  Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin wiejskich 2018
 10.  Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin wiejskich 2018
 11.  Wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2018 (mediany)
 12.  Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2018
 13.  Porównanie wskaźników funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2014-2018
 14.  Porównanie wskaźników dotyczących usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich 2014-2018

Analizy wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych obliczanych na podstawie danych z lat 2014-2018 (mediany)

 1.  Wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych w latach 2014-2018
 2.  Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich i wojewódzkich i miejskich w latach 2014-2018
 3.  Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach powiatowych w latach 2014-2018
 4.  Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach miejskich w latach 2014-2018
 5.  Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach miejsko-wiejskich w latach 2014-2018
 6.  Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wiejskich w latach 2014-2018

Analiza wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych na podstawie danych
za rok
2017.

Oprac.: Joanna Burska, Małgorzata Jezierska, Danuta Kaczmarek

W badaniach funkcjonalności bibliotek publicznych w 2018 roku (dane za 2017 r.) uczestniczyło 2336 bibliotek.
10 województwach w badaniach uczestniczyły wszystkie biblioteki publiczne: dolnośląskie 171, kujawsko-pomorskie 145, lubuskie 81, łódzkie 186, podlaskie 117, pomorskie 124, śląskie 169, świętokrzyskie 100, warmińsko-mazurskie 119, zachodniopomorskie 117.

W pozostałych województwach: lubelskie 194, małopolskie 87, mazowieckie 288, opolskie 61, podkarpackie 156, wielkopolskie 221.

W badaniach wzięło udział:
18    bibliotek wojewódzkich i wojewódzkich i miejskich
38    bibliotek powiatowych
324    bibliotek gmin miejskich
573    biblioteki gmin miejsko-wiejskich
1383    bibliotek gmin wiejskich

Wykres 1. Procentowy udział bibliotek publicznych biorących udział w badaniach w skali kraju.
Wykres 1. Procentowy udział bibliotek publicznych biorących udział w badaniach w skali kraju.
Wykres 2. Procentowy udział bibliotek publicznych uczestniczących w badaniach wg województwWykres 2. Procentowy udział bibliotek publicznych uczestniczących w badaniach wg województw
Badania i analizy przeprowadzono przy pomocy aplikacji utworzonej na potrzeby projektu AFB.

Wskaźniki w niżej wymienionych tabelach pogrupowano zgodnie z założeniami Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard) i perspektywami oceny bibliotek w normie PN-ISO 11620:2017-11P „Informacja i dokumentacja – Wskaźniki funkcjonalności bibliotek”.

Tabele 1-12 ilustrują wyniki badań za rok 2017 we wszystkich bibliotekach publicznych uczestniczących w AFBP.

Tabele 13-14 prezentują porównanie wskaźników funkcjonalności i wskaźników dotyczących usług sieciowych i interaktywnych w latach 2014-2017 w bibliotekach wojewódzkich.

 1. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2017
 2. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich 2017
 3. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek powiatowych 2017
 4. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach powiatowych 2017
 5. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejskich 2017
 6. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejskich 2017
 7. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejsko–wiejskich 2017
 8. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin
 9. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin wiejskich 2017
 10. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin wiejskich 2017
 11. Wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2017 (mediany)
 12. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2017
 13. Porównanie wskaźników funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2014-2017
 14. Porównanie wskaźników dotyczących usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich 2014-2017

Wskaźniki funkcjonalności bibliotek publicznych obliczanych na podstawie danych z lat 2013-2017 (mediany)

 1. Wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2013-2017 
 2. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich i wojewódzkich i miejskich w latach 2013-2017
 3. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach powiatowych w latach 2013-2017
 4. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach miejskich w latach 2013-2017
 5. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach miejsko-wiejskich w latach 2013-2017
 6. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wiejskich w latach 2013-2017


Analiza wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych na podstawie danych
za rok
2016.

Oprac.: Joanna Burska, Małgorzata Jezierska, Danuta Kaczmarek

W badaniach funkcjonalności bibliotek publicznych w 2017 roku (dane za 2016 r.) uczestniczyło 2099 bibliotek.
W 9 województwach w badaniach uczestniczyły wszystkie biblioteki publiczne: dolnośląskie 171, kujawsko-pomorskie 144, lubuskie 81, podlaskie 117,pomorskie 124, śląskie 169, świętokrzyskie 100,warmińsko-mazurskie 119, zachodniopomorskie 117.
W pozostałych województwach: lubelskim 197, łódzkim 181, małopolskim 48, mazowieckim 209, opolskim 34, podkarpackim  65, wielkopolskim 223.

W badaniach wzięło udział:
18    bibliotek wojewódzkich i wojewódzkich i miejskich
34    biblioteki powiatowe
314    bibliotek gmin miejskich
532    biblioteki gmin miejsko-wiejskich
1201   bibliotek gmin wiejskich

Wykres 1. Procentowy udział bibliotek publicznych biorących udział w badaniach w skali kraju.

Wykres 1. Procentowy udział bibliotek publicznych biorących udział w badaniach w skali kraju.

 

Wykres 2. Procentowy udział bibliotek publicznych uczestniczących w badaniach wg województw

Wykres 2. Procentowy udział bibliotek publicznych uczestniczących w badaniach wg województw

Badania i analizy przeprowadzono przy pomocy aplikacji utworzonej na potrzeby projektu AFB.

Wskaźniki w tabelach pogrupowano zgodnie z założeniami Zrównoważonej Karty Wyników (BalancedScorecard) i perspektywami oceny bibliotek w normie PN-ISO 11620:2012 Informacja i dokumentacja – Wskaźniki funkcjonalności bibliotek.

Tabele 1-12 ilustrują wyniki badań za rok 2016 we wszystkich bibliotekach publicznych uczestniczących w projekcie AFBP

Tabele 13-14 prezentują porównanie wskaźników funkcjonalności i wskaźników dotyczących usług sieciowych i interaktywnych w latach 2014-2016 w bibliotekach wojewódzkich.

 1. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2016
 2. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich 2016
 3. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek powiatowych 2016
 4. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach powiatowych 2016
 5. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejskich 2016
 6. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejskich 2016
 7. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejsko–wiejskich 2016
 8. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejsko-wiejskich 2016
 9. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin wiejskich 2016
 10. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin wiejskich 2016
 11. Wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2016 (mediany)
 12. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2016
 13. Porównanie wskaźników funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2014-2016
 14. Porównanie wskaźników dotyczących usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich 2014-2016

Analizy wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych obliczanych na podstawie danych z lat 2012-2016 (mediany)
1. Wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych w latach 2012-2016
2.Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich i wojewódzkich i miejskich w latach 2012-2016
3. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach miejskich w latach 2012-2016
4. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach miejsko-wiejskich w latach 2012-2016
5. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wiejskich w latach 2012-2016


Analiza wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych na podstawie danych
za rok
2015.

Oprac.: Joanna Burska, Małgorzata Jezierska, Danuta Kaczmarek

W badaniach funkcjonalności bibliotek publicznych w 2016 roku (dane za 2015 r.) uczestniczyło 1588 bibliotek.
7 województwach w badaniach uczestniczyły wszystkie biblioteki publiczne: dolnośląskie 171, kujawsko-pomorskie 144, lubuskie 80, pomorskie 123, śląskie 169, świętokrzyskie 100, warmińsko-mazurskie 119. Pozostałe województwa: lubelskie 53 bibliotekiłódzkie 96, małopolskie 46, mazowieckie 113, opolskie 29, podkarpackie 64, podlaskie 81, wielkopolskie 141, zachodniopomorskie 59.

W badaniach wzięło udział:
18    bibliotek wojewódzkich i wojewódzkich i miejskich
30    bibliotek powiatowych
295    bibliotek gmin miejskich
434    biblioteki gmin miejsko-wiejskich
811    bibliotek gmin wiejskich

Wykres 1. Procentowy udział bibliotek publicznych biorących udział w badaniach w skali kraju.

Wykres 1. Procentowy udział bibliotek publicznych biorących udział w badaniach w skali kraju.

 

Wykres 2. Procentowy udział bibliotek publicznych uczestniczących w badaniach wg województw

Wykres 2. Procentowy udział bibliotek publicznych uczestniczących w badaniach wg województw

Badania i analizy przeprowadzono przy pomocy aplikacji utworzonej na potrzeby projektu AFB

Wskaźniki w niżej wymienionych tabelach pogrupowano zgodnie z założeniami Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard) i perspektywami oceny bibliotek w normie PN-ISO 11620:2012 Informacja i dokumentacja – Wskaźniki funkcjonalności bibliotek.

Tabele 1-10 ilustrują wyniki badań za rok 2015 we wszystkich bibliotekach publicznych uczestniczących w projekcie AFBP

Tabele 11-12 prezentują porównanie wskaźników funkcjonalności i wskaźników dotyczących usług sieciowych i interaktywnych w latach 2014-2015 w bibliotekach wojewódzkich.

 1. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2015
 2. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich 2015
 3. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejskich 2015
 4. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejskich 2015
 5. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejsko–wiejskich 2015
 6. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejsko-wiejskich 2015
 7. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin wiejskich 2015
 8. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin wiejskich 2015
 9. Wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2015 (mediany)
 10. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2015
 11. Porównanie wskaźników funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2014-2015
 12. Porównanie wskaźników dotyczących usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich 2014-2015

Analiza wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych na podstawie danych
za rok
2014.

Oprac.: Joanna Burska, Małgorzata Jezierska, Danuta Kaczmarek

Zakończone w roku 2014 badania pilotażowe i wprowadzone w ich wyniku korekty narzędzi badawczych, pozwoliły na podjęcie w roku 2015 badań właściwych.  Do udziału w nich zaproszono wszystkie biblioteki publiczne. Zbieranie danych statystycznych, wyliczenia wskaźników oraz ich analizę prowadzono przy pomocy aplikacji utworzonej na potrzeby projektu AFB (Analiza Funkcjonowania Bibliotek).

W badaniach funkcjonalności bibliotek publicznych w 2015 roku (dane za 2014 r.) uczestniczyło 980 bibliotek wraz z 2812 filiami. W pięciu województwach w badaniach uczestniczyły wszystkie biblioteki publiczne: dolnośląskie 171  bibliotek i 435 filii; lubuskie 79 bibliotek i 169 filii, śląskie 169 bibliotek i 632 filie, świętokrzyskie 100 bibliotek i 167 filii, warmińsko-mazurskie 119 bibliotek i 186 filii.
  
W badaniach uczestniczyło:
18    bibliotek wojewódzkich i wojewódzkich i miejskich
14    bibliotek powiatowych
223    biblioteki gmin miejskich
253    biblioteki gmin miejsko-wiejskich
472    biblioteki gmin wiejskich

Wskaźniki w niżej wymienionych tabelach pogrupowano zgodnie z założeniami Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard) i perspektywami oceny bibliotek w normie PN-ISO 11620:2012 Informacja i dokumentacja — Wskaźniki funkcjonalności bibliotek

 1. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek wojewódzkich
 2. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich
 3. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejskich
 4. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejskich
 5. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejsko–wiejskich
 6. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejsko-wiejskich
 7. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin wiejskich
 8. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin wiejskich
 9. Wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2014 (mediany)
 10. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w poszczególnych typach bibliotek publicznych