Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Publicznych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Wyniki badań

Analiza wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych na podstawie danych
za rok 2020.

Oprac.: Joanna Burska, Małgorzata Jezierska, Danuta Kaczmarek, Magdalena Mrugowska

W badaniu funkcjonalności bibliotek publicznych realizowanym w 2021 roku (dane za 2020 rok) uczestniczyło 2508 placówek –  98,9%.

Wykres 1. Procentowy udział bibliotek publicznych biorących udział w badaniach w skali kraju.

Badaniami objęto:

18    bibliotek wojewódzkich i wojewódzkich i miejskich
35    bibliotek powiatowych
324    bibliotek gmin miejskich
623    biblioteki gmin miejsko-wiejskich
1508   bibliotek gmin wiejskich

W 14 województwach (dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim) w badaniu wzięło udział 100% funkcjonujących w nich bibliotek publicznych, w pozostałych 2 województwach tj. wielkopolskim – 97,8% i w małopolskim – 89,6% bibliotek publicznych.

Wykres 2. Procentowy udział bibliotek publicznych uczestniczących w badaniach według województw

Wskaźniki w niżej wymienionych tabelach pogrupowano zgodnie z założeniami Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard) i perspektywami oceny bibliotek w normie PN-ISO 11620:2017-11P „Informacja i dokumentacja – Wskaźniki funkcjonalności bibliotek”.

W badaniach za rok 2020  wprowadzone zostały nowe wskaźniki.

 1. Liczba pobranych dokumentów z zasobów elektronicznych w przeliczeniu na mieszkańca.
 2. Liczba unikalnych użytkowników strony internetowej biblioteki w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.
 3. Wskaźnik: Udział użytkowników w imprezach bibliotecznych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców do badań za 2019 obejmował imprezy organizowane w sposób tradycyjny
  i online łącznie. Od badania za 2020 r. został podzielony na dwa wskaźniki:
 • Udział użytkowników w imprezach bibliotecznych organizowanych przez bibliotekę w sposób tradycyjny w przeliczeniu na 1000 mieszkańców .
 • Udział użytkowników w imprezach bibliotecznych organizowanych przez bibliotekę online w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.

           Ze względu na mały do 2019 r. udział wśród rejestrowanych imprez działań online dane dotyczące imprez tradycyjnych potraktowano jako kontynuację wskaźnika w jego pierwotnym zakresie.

 1. We wskaźniku Usługi sieciowe i/lub interaktywne dodano usługę: dostęp zdalny do licencjonowanych zasobów elektronicznych spoza bibliotek.

Szczegółowe informacje:  https://afb.sbp.pl/afbp/wp-content/uploads/2021/02/Wskazniki_publiczne_2021.pdf

Tabele 1-12 ilustrują wyniki badań za rok 2020 we wszystkich bibliotekach publicznych uczestniczących w projekcie AFBP.

Tabele 13-14 prezentują porównanie wskaźników funkcjonalności i wskaźników usług sieciowych i interaktywnych w latach 2016-2020 w bibliotekach wojewódzkich.

 1. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2020
 2. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich 2020
 3. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek powiatowych 2020
 4. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach powiatowych 2020
 5. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejskich 2020
 6. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejskich 2020
 7. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejsko–wiejskich 2020
 8. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejsko–wiejskich 2020
 9. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin wiejskich 2020
 10. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin wiejskich 2020
 11. Wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2020 (mediany)
 12. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2020
 13. Porównanie wskaźników funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2016-2020
 14. Porównanie wskaźników usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich 2016-2020

Analizy wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych obliczanych na podstawie danych z lat 2016-2020 (mediany)

 1. Wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych w latach 2016-2020.
 2. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich i wojewódzkich i miejskich w latach 2016-2020.
 3. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach powiatowych w latach 2016-2020
 4. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach miejskich w latach 2016-2020
 5. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach miejsko-wiejskich w latach 2016-2020
 6. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wiejskich w latach 2016-2020

Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych obliczanych na podstawie danych za rok 2020:

1. Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2020

2. Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek powiatowych 2020

3. Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek gmin miejskich 2020

4. Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek gmin miejsko–wiejskich 2020:

5. Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek gmin wiejskich 2020:

6. Wykresy wskaźników funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych w latach 2016-2020 (mediany):


Funkcjonowanie bibliotek publicznych w 2020 roku a poziom wykorzystania ich usług – na podstawie wskaźników funkcjonalności z grupy „Wykorzystanie” w projekcie Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych (AFBP)

 

Oprac.: Małgorzata Jezierska

Dokument: Funkcjonowanie bibliotek publicznych w 2020 roku a poziom wykorzystania ich usług – na podstawie wskaźników funkcjonalności z grupy „Wykorzystanie” w projekcie Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych (AFBP)


Usługi sieciowe i/lub interaktywne bibliotek publicznych w latach 2015-2019
na podstawie Analizy Funkcjonowania Bibliotek Publicznych (AFBP)

Oprac.: Grupa robocza ds. badania efektywności bibliotek publicznych

Dokument: Usługi sieciowe i/lub interaktywne bibliotek publicznych w latach 2015-2019 na podstawie Analizy Funkcjonowania Bibliotek Publicznych


Analiza wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych na podstawie danych
za rok 2019.

Oprac.: Joanna Burska, Małgorzata Jezierska, Danuta Kaczmarek, Magdalena Mrugowska

W badaniu funkcjonalności bibliotek publicznych realizowanym w 2020 roku (dane za 2019 rok) uczestniczyło 2512 placówek (spośród 2541 funkcjonujących w badanym roku, tj. 98,9%).

Wykres 1. Procentowy udział bibliotek publicznych biorących udział w badaniach w skali kraju.

Badaniami objęto:
18 bibliotek wojewódzkich i wojewódzkich i miejskich
39 bibliotek powiatowych
323 bibliotek gmin miejskich
619 biblioteki gmin miejsko-wiejskich
1513 bibliotek gmin wiejskich

W 13 województwach (dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim) w badaniu wzięło udział 100% funkcjonujących bibliotek publicznych, w trzech województwach ponad 90% (w małopolskim – 92,3%, opolskim – 97,3%, wielkopolskim – 96,5%).

Wykres 2. Procentowy udział bibliotek publicznych uczestniczących w badaniach według województw

Badanie i analizy przeprowadzono przy pomocy aplikacji utworzonej na potrzeby projektu AFB.

Wskaźniki w niżej wymienionych tabelach pogrupowano zgodnie z założeniami Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard) i perspektywami oceny bibliotek w normie PN-ISO 11620:2017-11P „Informacja i dokumentacja – Wskaźniki funkcjonalności bibliotek”.

Tabele 1-12 ilustrują wyniki badań za rok 2019 we wszystkich bibliotekach publicznych uczestniczących w projekcie AFBP

Tabele 13-14 prezentują porównanie wskaźników funkcjonalności i wskaźników usług sieciowych i interaktywnych w latach 2015-2019 w bibliotekach wojewódzkich.

 1. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2019
 2. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich 2019
 3. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek powiatowych 2019
 4. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach powiatowych 2019
 5. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejskich 2019
 6. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejskich 2019
 7. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejsko–wiejskich 2019
 8. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejsko–wiejskich 2019
 9. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin wiejskich 2019
 10. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin wiejskich 2019
 11. Wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2019 (mediany)
 12. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2019
 13. Porównanie wskaźników funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2015-2019
 14. Porównanie wskaźników usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich 2015-2019

Analizy wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych obliczanych na podstawie danych z lat 2015-2019 (mediany)

 1. Wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych w latach 2015-2019
 2. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich i wojewódzkich i miejskich w latach 2015-2019
 3. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach powiatowych w latach 2015-2019
 4. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach miejskich w latach 2015-2019
 5. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach miejsko-wiejskich w latach 2015-2019
 6. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wiejskich w latach 2015-2019

Analiza wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych na podstawie danych
za rok
2018.

Oprac.: Joanna Burska, Małgorzata Jezierska, Danuta Kaczmarek

W badaniach funkcjonalności bibliotek publicznych w 2019 roku (dane za 2018 r.) uczestniczyło 2508 bibliotek.
W 13 województwach w badaniach uczestniczyły wszystkie biblioteki publiczne: dolnośląskie 171, kujawsko-pomorskie 145, lubelskie 224, lubuskie 81, łódzkie 182, mazowieckie 342, podkarpackie 160, podlaskie 117, pomorskie 124, śląskie 169, świętokrzyskie 100, warmińsko-mazurskie 119, zachodniopomorskie 117.
W pozostałych województwach: małopolskie 170, opolskie 67, wielkopolskie 220.

W badaniach wzięło udział:
18    bibliotek wojewódzkich i wojewódzkich i miejskich
40    bibliotek powiatowych
324    biblioteki gmin miejskich
604    biblioteki gmin miejsko-wiejskich
1522   biblioteki gmin wiejskich

Wykres 1. Procentowy udział bibliotek publicznych biorących udział w badaniach w skali kraju.

Wykres 2. Procentowy udział bibliotek publicznych uczestniczących w badaniach wg województw.

Badania i analizy przeprowadzono przy pomocy aplikacji utworzonej na potrzeby projektu AFB.

Wskaźniki w niżej wymienionych tabelach pogrupowano zgodnie z założeniami Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard) i perspektywami oceny bibliotek w normie PN-ISO 11620:2017-11P „Informacja i dokumentacja – Wskaźniki funkcjonalności bibliotek”.

Tabele 1-12 ilustrują wyniki badań za rok 2018 we wszystkich bibliotekach publicznych uczestniczących w projekcie AFBP.

Tabele 13-14 prezentują porównanie wskaźników funkcjonalności i wskaźników dotyczących usług sieciowych i interaktywnych w latach 2014-2018 w bibliotekach wojewódzkich.

 1. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2018
 2. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich 2018
 3. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek powiatowych 2018
 4. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach powiatowych 2018
 5. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejskich 2018
 6. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejskich 2018
 7. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejsko–wiejskich 2018
 8.  Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejsko–wiejskich 2018
 9.  Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin wiejskich 2018
 10.  Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin wiejskich 2018
 11.  Wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2018 (mediany)
 12.  Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2018
 13.  Porównanie wskaźników funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2014-2018
 14.  Porównanie wskaźników dotyczących usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich 2014-2018

Analizy wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych obliczanych na podstawie danych z lat 2014-2018 (mediany)

 1.  Wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych w latach 2014-2018
 2.  Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich i wojewódzkich i miejskich w latach 2014-2018
 3.  Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach powiatowych w latach 2014-2018
 4.  Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach miejskich w latach 2014-2018
 5.  Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach miejsko-wiejskich w latach 2014-2018
 6.  Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wiejskich w latach 2014-2018

Analiza wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych na podstawie danych
za rok
2017.

Oprac.: Joanna Burska, Małgorzata Jezierska, Danuta Kaczmarek

W badaniach funkcjonalności bibliotek publicznych w 2018 roku (dane za 2017 r.) uczestniczyło 2336 bibliotek.
10 województwach w badaniach uczestniczyły wszystkie biblioteki publiczne: dolnośląskie 171, kujawsko-pomorskie 145, lubuskie 81, łódzkie 186, podlaskie 117, pomorskie 124, śląskie 169, świętokrzyskie 100, warmińsko-mazurskie 119, zachodniopomorskie 117.

W pozostałych województwach: lubelskie 194, małopolskie 87, mazowieckie 288, opolskie 61, podkarpackie 156, wielkopolskie 221.

W badaniach wzięło udział:
18    bibliotek wojewódzkich i wojewódzkich i miejskich
38    bibliotek powiatowych
324    bibliotek gmin miejskich
573    biblioteki gmin miejsko-wiejskich
1383    bibliotek gmin wiejskich

Wykres 1. Procentowy udział bibliotek publicznych biorących udział w badaniach w skali kraju.
Wykres 1. Procentowy udział bibliotek publicznych biorących udział w badaniach w skali kraju.
Wykres 2. Procentowy udział bibliotek publicznych uczestniczących w badaniach wg województwWykres 2. Procentowy udział bibliotek publicznych uczestniczących w badaniach wg województw
Badania i analizy przeprowadzono przy pomocy aplikacji utworzonej na potrzeby projektu AFB.

Wskaźniki w niżej wymienionych tabelach pogrupowano zgodnie z założeniami Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard) i perspektywami oceny bibliotek w normie PN-ISO 11620:2017-11P „Informacja i dokumentacja – Wskaźniki funkcjonalności bibliotek”.

Tabele 1-12 ilustrują wyniki badań za rok 2017 we wszystkich bibliotekach publicznych uczestniczących w AFBP.

Tabele 13-14 prezentują porównanie wskaźników funkcjonalności i wskaźników dotyczących usług sieciowych i interaktywnych w latach 2014-2017 w bibliotekach wojewódzkich.

 1. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2017
 2. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich 2017
 3. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek powiatowych 2017
 4. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach powiatowych 2017
 5. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejskich 2017
 6. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejskich 2017
 7. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejsko–wiejskich 2017
 8. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin
 9. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin wiejskich 2017
 10. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin wiejskich 2017
 11. Wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2017 (mediany)
 12. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2017
 13. Porównanie wskaźników funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2014-2017
 14. Porównanie wskaźników dotyczących usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich 2014-2017

Wskaźniki funkcjonalności bibliotek publicznych obliczanych na podstawie danych z lat 2013-2017 (mediany)

 1. Wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2013-2017 
 2. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich i wojewódzkich i miejskich w latach 2013-2017
 3. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach powiatowych w latach 2013-2017
 4. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach miejskich w latach 2013-2017
 5. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach miejsko-wiejskich w latach 2013-2017
 6. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wiejskich w latach 2013-2017


Analiza wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych na podstawie danych
za rok
2016.

Oprac.: Joanna Burska, Małgorzata Jezierska, Danuta Kaczmarek

W badaniach funkcjonalności bibliotek publicznych w 2017 roku (dane za 2016 r.) uczestniczyło 2099 bibliotek.
W 9 województwach w badaniach uczestniczyły wszystkie biblioteki publiczne: dolnośląskie 171, kujawsko-pomorskie 144, lubuskie 81, podlaskie 117,pomorskie 124, śląskie 169, świętokrzyskie 100,warmińsko-mazurskie 119, zachodniopomorskie 117.
W pozostałych województwach: lubelskim 197, łódzkim 181, małopolskim 48, mazowieckim 209, opolskim 34, podkarpackim  65, wielkopolskim 223.

W badaniach wzięło udział:
18    bibliotek wojewódzkich i wojewódzkich i miejskich
34    biblioteki powiatowe
314    bibliotek gmin miejskich
532    biblioteki gmin miejsko-wiejskich
1201   bibliotek gmin wiejskich

Wykres 1. Procentowy udział bibliotek publicznych biorących udział w badaniach w skali kraju.

Wykres 1. Procentowy udział bibliotek publicznych biorących udział w badaniach w skali kraju.

 

Wykres 2. Procentowy udział bibliotek publicznych uczestniczących w badaniach wg województw

Wykres 2. Procentowy udział bibliotek publicznych uczestniczących w badaniach wg województw

Badania i analizy przeprowadzono przy pomocy aplikacji utworzonej na potrzeby projektu AFB.

Wskaźniki w tabelach pogrupowano zgodnie z założeniami Zrównoważonej Karty Wyników (BalancedScorecard) i perspektywami oceny bibliotek w normie PN-ISO 11620:2012 Informacja i dokumentacja – Wskaźniki funkcjonalności bibliotek.

Tabele 1-12 ilustrują wyniki badań za rok 2016 we wszystkich bibliotekach publicznych uczestniczących w projekcie AFBP

Tabele 13-14 prezentują porównanie wskaźników funkcjonalności i wskaźników dotyczących usług sieciowych i interaktywnych w latach 2014-2016 w bibliotekach wojewódzkich.

 1. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2016
 2. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich 2016
 3. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek powiatowych 2016
 4. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach powiatowych 2016
 5. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejskich 2016
 6. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejskich 2016
 7. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejsko–wiejskich 2016
 8. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejsko-wiejskich 2016
 9. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin wiejskich 2016
 10. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin wiejskich 2016
 11. Wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2016 (mediany)
 12. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2016
 13. Porównanie wskaźników funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2014-2016
 14. Porównanie wskaźników dotyczących usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich 2014-2016

Analizy wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych obliczanych na podstawie danych z lat 2012-2016 (mediany)
1. Wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych w latach 2012-2016
2.Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich i wojewódzkich i miejskich w latach 2012-2016
3. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach miejskich w latach 2012-2016
4. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach miejsko-wiejskich w latach 2012-2016
5. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wiejskich w latach 2012-2016


Analiza wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych na podstawie danych
za rok
2015.

Oprac.: Joanna Burska, Małgorzata Jezierska, Danuta Kaczmarek

W badaniach funkcjonalności bibliotek publicznych w 2016 roku (dane za 2015 r.) uczestniczyło 1588 bibliotek.
7 województwach w badaniach uczestniczyły wszystkie biblioteki publiczne: dolnośląskie 171, kujawsko-pomorskie 144, lubuskie 80, pomorskie 123, śląskie 169, świętokrzyskie 100, warmińsko-mazurskie 119. Pozostałe województwa: lubelskie 53 bibliotekiłódzkie 96, małopolskie 46, mazowieckie 113, opolskie 29, podkarpackie 64, podlaskie 81, wielkopolskie 141, zachodniopomorskie 59.

W badaniach wzięło udział:
18    bibliotek wojewódzkich i wojewódzkich i miejskich
30    bibliotek powiatowych
295    bibliotek gmin miejskich
434    biblioteki gmin miejsko-wiejskich
811    bibliotek gmin wiejskich

Wykres 1. Procentowy udział bibliotek publicznych biorących udział w badaniach w skali kraju.

Wykres 1. Procentowy udział bibliotek publicznych biorących udział w badaniach w skali kraju.

 

Wykres 2. Procentowy udział bibliotek publicznych uczestniczących w badaniach wg województw

Wykres 2. Procentowy udział bibliotek publicznych uczestniczących w badaniach wg województw

Badania i analizy przeprowadzono przy pomocy aplikacji utworzonej na potrzeby projektu AFB

Wskaźniki w niżej wymienionych tabelach pogrupowano zgodnie z założeniami Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard) i perspektywami oceny bibliotek w normie PN-ISO 11620:2012 Informacja i dokumentacja – Wskaźniki funkcjonalności bibliotek.

Tabele 1-10 ilustrują wyniki badań za rok 2015 we wszystkich bibliotekach publicznych uczestniczących w projekcie AFBP

Tabele 11-12 prezentują porównanie wskaźników funkcjonalności i wskaźników dotyczących usług sieciowych i interaktywnych w latach 2014-2015 w bibliotekach wojewódzkich.

 1. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2015
 2. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich 2015
 3. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejskich 2015
 4. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejskich 2015
 5. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejsko–wiejskich 2015
 6. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejsko-wiejskich 2015
 7. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin wiejskich 2015
 8. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin wiejskich 2015
 9. Wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2015 (mediany)
 10. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2015
 11. Porównanie wskaźników funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2014-2015
 12. Porównanie wskaźników dotyczących usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich 2014-2015

Analiza wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych na podstawie danych
za rok
2014.

Oprac.: Joanna Burska, Małgorzata Jezierska, Danuta Kaczmarek

Zakończone w roku 2014 badania pilotażowe i wprowadzone w ich wyniku korekty narzędzi badawczych, pozwoliły na podjęcie w roku 2015 badań właściwych.  Do udziału w nich zaproszono wszystkie biblioteki publiczne. Zbieranie danych statystycznych, wyliczenia wskaźników oraz ich analizę prowadzono przy pomocy aplikacji utworzonej na potrzeby projektu AFB (Analiza Funkcjonowania Bibliotek).

W badaniach funkcjonalności bibliotek publicznych w 2015 roku (dane za 2014 r.) uczestniczyło 980 bibliotek wraz z 2812 filiami. W pięciu województwach w badaniach uczestniczyły wszystkie biblioteki publiczne: dolnośląskie 171  bibliotek i 435 filii; lubuskie 79 bibliotek i 169 filii, śląskie 169 bibliotek i 632 filie, świętokrzyskie 100 bibliotek i 167 filii, warmińsko-mazurskie 119 bibliotek i 186 filii.
  
W badaniach uczestniczyło:
18    bibliotek wojewódzkich i wojewódzkich i miejskich
14    bibliotek powiatowych
223    biblioteki gmin miejskich
253    biblioteki gmin miejsko-wiejskich
472    biblioteki gmin wiejskich

Wskaźniki w niżej wymienionych tabelach pogrupowano zgodnie z założeniami Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard) i perspektywami oceny bibliotek w normie PN-ISO 11620:2012 Informacja i dokumentacja — Wskaźniki funkcjonalności bibliotek

 1. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek wojewódzkich
 2. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich
 3. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejskich
 4. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejskich
 5. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejsko–wiejskich
 6. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejsko-wiejskich
 7. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin wiejskich
 8. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin wiejskich
 9. Wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2014 (mediany)
 10. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w poszczególnych typach bibliotek publicznych