Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Publicznych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

2014

Analiza wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych na podstawie danych
za rok
2014.

Oprac.: Joanna Burska, Małgorzata Jezierska, Danuta Kaczmarek

Zakończone w roku 2014 badania pilotażowe i wprowadzone w ich wyniku korekty narzędzi badawczych, pozwoliły na podjęcie w roku 2015 badań właściwych.  Do udziału w nich zaproszono wszystkie biblioteki publiczne. Zbieranie danych statystycznych, wyliczenia wskaźników oraz ich analizę prowadzono przy pomocy aplikacji utworzonej na potrzeby projektu AFB (Analiza Funkcjonowania Bibliotek).

W badaniach funkcjonalności bibliotek publicznych w 2015 roku (dane za 2014 r.) uczestniczyło 980 bibliotek wraz z 2812 filiami. W pięciu województwach w badaniach uczestniczyły wszystkie biblioteki publiczne: dolnośląskie 171  bibliotek i 435 filii; lubuskie 79 bibliotek i 169 filii, śląskie 169 bibliotek i 632 filie, świętokrzyskie 100 bibliotek i 167 filii, warmińsko-mazurskie 119 bibliotek i 186 filii.
  
W badaniach uczestniczyło:
18    bibliotek wojewódzkich i wojewódzkich i miejskich
14    bibliotek powiatowych
223    biblioteki gmin miejskich
253    biblioteki gmin miejsko-wiejskich
472    biblioteki gmin wiejskich

Wskaźniki w niżej wymienionych tabelach pogrupowano zgodnie z założeniami Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard) i perspektywami oceny bibliotek w normie PN-ISO 11620:2012 Informacja i dokumentacja — Wskaźniki funkcjonalności bibliotek

  1. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek wojewódzkich
  2. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich
  3. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejskich
  4. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejskich
  5. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejsko–wiejskich
  6. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejsko-wiejskich
  7. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin wiejskich
  8. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin wiejskich
  9. Wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2014 (mediany)
  10. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w poszczególnych typach bibliotek publicznych