Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Publicznych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Warunki uczestnictwa

W projekcie mogą brać udział wszystkie biblioteki publiczne działające na terenie Polski, po zarejestrowaniu się w systemie stosownie do zasad opisanych w instrukcji.

Udział w projekcie jest bezpłatny.