Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Publicznych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

2017

Analiza wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych na podstawie danych
za rok
2017.

Oprac.: Joanna Burska, Małgorzata Jezierska, Danuta Kaczmarek

W badaniach funkcjonalności bibliotek publicznych w 2018 roku (dane za 2017 r.) uczestniczyło 2336 bibliotek.
10 województwach w badaniach uczestniczyły wszystkie biblioteki publiczne: dolnośląskie 171, kujawsko-pomorskie 145, lubuskie 81, łódzkie 186, podlaskie 117, pomorskie 124, śląskie 169, świętokrzyskie 100, warmińsko-mazurskie 119, zachodniopomorskie 117.

W pozostałych województwach: lubelskie 194, małopolskie 87, mazowieckie 288, opolskie 61, podkarpackie 156, wielkopolskie 221.

W badaniach wzięło udział:
18    bibliotek wojewódzkich i wojewódzkich i miejskich
38    bibliotek powiatowych
324    bibliotek gmin miejskich
573    biblioteki gmin miejsko-wiejskich
1383    bibliotek gmin wiejskich

Wykres 1. Procentowy udział bibliotek publicznych biorących udział w badaniach w skali kraju.
Wykres 1. Procentowy udział bibliotek publicznych biorących udział w badaniach w skali kraju.
Wykres 2. Procentowy udział bibliotek publicznych uczestniczących w badaniach wg województwWykres 2. Procentowy udział bibliotek publicznych uczestniczących w badaniach wg województw
Badania i analizy przeprowadzono przy pomocy aplikacji utworzonej na potrzeby projektu AFB.

Wskaźniki w niżej wymienionych tabelach pogrupowano zgodnie z założeniami Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard) i perspektywami oceny bibliotek w normie PN-ISO 11620:2017-11P „Informacja i dokumentacja – Wskaźniki funkcjonalności bibliotek”.

Tabele 1-12 ilustrują wyniki badań za rok 2017 we wszystkich bibliotekach publicznych uczestniczących w AFBP.

Tabele 13-14 prezentują porównanie wskaźników funkcjonalności i wskaźników dotyczących usług sieciowych i interaktywnych w latach 2014-2017 w bibliotekach wojewódzkich.

 1. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2017
 2. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich 2017
 3. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek powiatowych 2017
 4. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach powiatowych 2017
 5. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejskich 2017
 6. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejskich 2017
 7. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejsko–wiejskich 2017
 8. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin
 9. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin wiejskich 2017
 10. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin wiejskich 2017
 11. Wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2017 (mediany)
 12. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2017
 13. Porównanie wskaźników funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2014-2017
 14. Porównanie wskaźników dotyczących usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich 2014-2017

Wskaźniki funkcjonalności bibliotek publicznych obliczanych na podstawie danych z lat 2013-2017 (mediany)

 1. Wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2013-2017 
 2. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich i wojewódzkich i miejskich w latach 2013-2017
 3. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach powiatowych w latach 2013-2017
 4. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach miejskich w latach 2013-2017
 5. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach miejsko-wiejskich w latach 2013-2017
 6. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wiejskich w latach 2013-2017