Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Publicznych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Kontakt

Sprawy merytoryczne:
Odpowiedni dla danego terytorium wojewódzki administrator merytoryczny.

Koordynator merytoryczny dla bibliotek publicznych Danuta Kaczmarek,
e-mail: danka.kaczmarek@onet.eu