Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Publicznych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

2015

Analiza wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych na podstawie danych
za rok
2015.

Oprac.: Joanna Burska, Małgorzata Jezierska, Danuta Kaczmarek

W badaniach funkcjonalności bibliotek publicznych w 2016 roku (dane za 2015 r.) uczestniczyło 1588 bibliotek.
7 województwach w badaniach uczestniczyły wszystkie biblioteki publiczne: dolnośląskie 171, kujawsko-pomorskie 144, lubuskie 80, pomorskie 123, śląskie 169, świętokrzyskie 100, warmińsko-mazurskie 119. Pozostałe województwa: lubelskie 53 bibliotekiłódzkie 96, małopolskie 46, mazowieckie 113, opolskie 29, podkarpackie 64, podlaskie 81, wielkopolskie 141, zachodniopomorskie 59.

W badaniach wzięło udział:
18    bibliotek wojewódzkich i wojewódzkich i miejskich
30    bibliotek powiatowych
295    bibliotek gmin miejskich
434    biblioteki gmin miejsko-wiejskich
811    bibliotek gmin wiejskich

Wykres 1. Procentowy udział bibliotek publicznych biorących udział w badaniach w skali kraju.

Wykres 1. Procentowy udział bibliotek publicznych biorących udział w badaniach w skali kraju.

 

Wykres 2. Procentowy udział bibliotek publicznych uczestniczących w badaniach wg województw

Wykres 2. Procentowy udział bibliotek publicznych uczestniczących w badaniach wg województw

Badania i analizy przeprowadzono przy pomocy aplikacji utworzonej na potrzeby projektu AFB

Wskaźniki w niżej wymienionych tabelach pogrupowano zgodnie z założeniami Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard) i perspektywami oceny bibliotek w normie PN-ISO 11620:2012 Informacja i dokumentacja – Wskaźniki funkcjonalności bibliotek.

Tabele 1-10 ilustrują wyniki badań za rok 2015 we wszystkich bibliotekach publicznych uczestniczących w projekcie AFBP

Tabele 11-12 prezentują porównanie wskaźników funkcjonalności i wskaźników dotyczących usług sieciowych i interaktywnych w latach 2014-2015 w bibliotekach wojewódzkich.

 1. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2015
 2. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich 2015
 3. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejskich 2015
 4. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejskich 2015
 5. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejsko–wiejskich 2015
 6. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejsko-wiejskich 2015
 7. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin wiejskich 2015
 8. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin wiejskich 2015
 9. Wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2015 (mediany)
 10. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2015
 11. Porównanie wskaźników funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2014-2015
 12. Porównanie wskaźników dotyczących usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich 2014-2015