Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Publicznych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

2019

Analiza wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych na podstawie danych
za rok 2019.

Oprac.: Joanna Burska, Małgorzata Jezierska, Danuta Kaczmarek, Magdalena Mrugowska

W badaniu funkcjonalności bibliotek publicznych realizowanym w 2020 roku (dane za 2019 rok) uczestniczyło 2512 placówek (spośród 2541 funkcjonujących w badanym roku, tj. 98,9%).

Wykres 1. Procentowy udział bibliotek publicznych biorących udział w badaniach w skali kraju.

Badaniami objęto:
18 bibliotek wojewódzkich i wojewódzkich i miejskich
39 bibliotek powiatowych
323 bibliotek gmin miejskich
619 biblioteki gmin miejsko-wiejskich
1513 bibliotek gmin wiejskich

W 13 województwach (dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim) w badaniu wzięło udział 100% funkcjonujących bibliotek publicznych, w trzech województwach ponad 90% (w małopolskim – 92,3%, opolskim – 97,3%, wielkopolskim – 96,5%).

Wykres 2. Procentowy udział bibliotek publicznych uczestniczących w badaniach według województw

Badanie i analizy przeprowadzono przy pomocy aplikacji utworzonej na potrzeby projektu AFB.

Wskaźniki w niżej wymienionych tabelach pogrupowano zgodnie z założeniami Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard) i perspektywami oceny bibliotek w normie PN-ISO 11620:2017-11P „Informacja i dokumentacja – Wskaźniki funkcjonalności bibliotek”.

Tabele 1-12 ilustrują wyniki badań za rok 2019 we wszystkich bibliotekach publicznych uczestniczących w projekcie AFBP

Tabele 13-14 prezentują porównanie wskaźników funkcjonalności i wskaźników usług sieciowych i interaktywnych w latach 2015-2019 w bibliotekach wojewódzkich.

 1. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2019
 2. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich 2019
 3. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek powiatowych 2019
 4. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach powiatowych 2019
 5. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejskich 2019
 6. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejskich 2019
 7. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejsko–wiejskich 2019
 8. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejsko–wiejskich 2019
 9. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin wiejskich 2019
 10. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin wiejskich 2019
 11. Wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2019 (mediany)
 12. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2019
 13. Porównanie wskaźników funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2015-2019
 14. Porównanie wskaźników usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich 2015-2019

Analizy wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych obliczanych na podstawie danych z lat 2015-2019 (mediany)

 1. Wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych w latach 2015-2019
 2. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich i wojewódzkich i miejskich w latach 2015-2019
 3. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach powiatowych w latach 2015-2019
 4. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach miejskich w latach 2015-2019
 5. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach miejsko-wiejskich w latach 2015-2019
 6. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wiejskich w latach 2015-2019