Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Publicznych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

2021

Analiza wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych na podstawie danych
za rok 2021.

Oprac.: Joanna Burska, Małgorzata Jezierska, Danuta Kaczmarek, Magdalena Mrugowska

W badaniu funkcjonalności bibliotek publicznych realizowanym w 2022 roku (dane za 2021 rok) uczestniczyło 2508 placówek – 98,7%.

Wykres 1. Procentowy udział bibliotek publicznych biorących udział w badaniach w skali kraju

Badaniami objęto:

18    bibliotek wojewódzkich i wojewódzkich i miejskich
36    bibliotek powiatowych
322    bibliotek gmin miejskich
630    biblioteki gmin miejsko-wiejskich
1502   bibliotek gmin wiejskich

W 14 województwach (dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim) w badaniu wzięło udział 100% funkcjonujących w nich bibliotek publicznych, w pozostałych 2 województwach tj. wielkopolskim – 96,1%, małopolskim – 92,7%.

 

Wykres 2. Procentowy udział bibliotek publicznych uczestniczących w badaniach według województ

Wskaźniki w niżej wymienionych tabelach pogrupowano zgodnie z założeniami Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard) i perspektywami oceny bibliotek określonymi w normie PN-ISO 11620:2017-11P „Informacja i dokumentacja – Wskaźniki funkcjonalności bibliotek”.

W badaniach za rok 2021 przy obliczaniu wskaźnika Usługi sieciowe i/lub interaktyne uwzględniono 14 usług (dodano: Rejestracja online nowych czytelników).

Tabele 1-12 ilustrują wyniki badań za rok 2021 we wszystkich bibliotekach publicznych uczestniczących w projekcie AFBP z uwzględnieniem typów bibliotek i wielkości obsługiwanego środowiska

Tabele 13-14 prezentują porównanie wskaźników funkcjonalności i wskaźników usług sieciowych
i interaktywnych w latach 2017-2021 w bibliotekach wojewódzkich.

 1. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2021
 2. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich 2021
 3. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek powiatowych 2021
 4. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach powiatowych 2021
 5. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejskich 2021
 6. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejskich 2021
 7. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejsko–wiejskich 2021
 8. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejsko–wiejskich 2021
 9. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin wiejskich 2021
 10. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin wiejskich 2021
 11. Wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2021 (mediany)
 12. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2021
 13. Porównanie wskaźników funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2017-2021
 14. Porównanie wskaźników usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich 2017-2021

Kolejna grupa zestawień tabelarycznych przedstawia porównania za lata 2017-2021 wartości median.

Analizy wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych obliczanych na podstawie danych z lat 2017-2021 (mediany)

 1. Wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych w latach 2017-2021.
 2. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich i wojewódzkich i miejskich w latach 2017-2021
 3. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach powiatowych w latach 2017-2021
 4. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach miejskich w latach 2017-2021
 5. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach miejsko-wiejskich w latach 2017-2021
 6. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wiejskich w latach 2017-2021

Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych obliczanych na podstawie danych za rok 2021:

Udostępniamy szablony arkusza kalkulacyjnego Excel do indywidualnego wykorzystania przez biblioteki biorące udział w badaniach AFBP w celu graficznego przedstawiania wyników ich działalności.

Szablony pozwalają na:

 • zestawianie danych konkretnej biblioteki z danymi grup bibliotek o podobnych cechach (podtyp, wielkość środowiska),
 • graficzną prezentację wskaźników.

Pamiętając o ograniczeniach porównywalności danych (interpretując wyniki analiz należy ograniczać się w porównaniach do podtypu bibliotek, którego dotyczą dane) powstały zestawy arkuszy dla poszczególnych podtypów bibliotek z uwzględnieniem wielkości środowiska (tzn. liczby mieszkańców).

Arkusze uzupełnione zostały o dane ogólnopolskie dla danego podtypu bibliotek (za rok 2021). Zainteresowana biblioteka, po wyborze właściwego dla siebie szablonu arkusza uzupełnia go o wskaźniki swojej biblioteki (pozyskane z Formularzu AFBP za dany rok). Po jego uzupełnieniu automatycznie wygenerują się wykresy (pkt. 1-5).

Istotnym elementem analiz są porównania w czasie. Udostępniamy arkusze z automatycznie generującymi się wykresami zestawiające wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych podtypach bibliotek publicznych (mediany) ze wskaźnikami danej biblioteki na przestrzeni ostatnich 5 lat (pkt. 6).

1. Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2021

2. Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek powiatowych 2021

3. Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek gmin miejskich 2021:

4. Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek gmin miejsko–wiejskich 2021:

5. Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek gmin wiejskich 2021:

6. Wykresy wskaźników funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych w latach 2016-2020 (mediany):

Kształtowanie zasobów i usług bibliotek publicznycha zmiany zachowań użytkowników i ich potrzeb (na podstawie danych i wskaźników AFBP z grupy „Zasoby, dostęp, infrastruktura” oraz „Potencjał i rozwój”)

Oprac.: Małgorzata Jezierska

Dokument: Kształtowanie zasobów i usług bibliotek publicznych a zmiany zachowań użytkowników i ich potrzeb (na podstawie danych i wskaźników AFBP z grupy „Zasoby, dostęp, infrastruktura” oraz „Potencjał i rozwój”)