Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Publicznych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Zarządzanie

Koordynatorem merytorycznym dla bibliotek publicznych jest Danuta Kaczmarek członek Zespołu ds. badania efektywności bibliotek.

Koordynatorami prac w poszczególnych województwach są wojewódzcy administratorzy merytoryczni. Ich prace są wspierane przez członków Zespołu ds. badania efektywności bibliotek, którzy udzielają wyjaśnień i konsultacji w sprawach wątpliwych.

więcej