Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Publicznych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

AFBP w liczbach

Liczba bibliotek publicznych uczestniczących w badaniach (dane za rok 2021) ogółem 2508

wojewódzkich 11
wojewódzkich i miejskich 7
powiatowych 36
gminy miejskiej 322
gminy miejsko-wiejskiej 630
gminy wiejskiej 1502

Liczba bibliotek publicznych uczestniczących w badaniach (dane za rok 2020) ogółem 2508

wojewódzkich 11
wojewódzkich i miejskich 7
powiatowych 35
gminy miejskiej 324
gminy miejsko-wiejskiej 623
gminy wiejskiej 1508

Liczba bibliotek publicznych uczestniczących w badaniach (dane za rok 2019) ogółem 2512

wojewódzkich 11
wojewódzkich i miejskich 7
powiatowych 39
gminy miejskiej 323
gminy miejsko-wiejskiej 619
gminy wiejskiej 1513

Liczba bibliotek publicznych uczestniczących w badaniach (dane za rok 2018) ogółem 2508

wojewódzkich 11
wojewódzkich i miejskich 7
powiatowych 40
gminy miejskiej 324
gminy miejsko-wiejskiej 604
gminy wiejskiej 1522