Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Publicznych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

AFBP w liczbach

Liczba bibliotek publicznych uczestniczących w badaniach (dane za rok 2022) ogółem 2496

wojewódzkich 11
wojewódzkich i miejskich 7
powiatowych 36
gminy miejskiej 321
gminy miejsko-wiejskiej 643
gminy wiejskiej 1478