Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Publicznych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

AFBP w liczbach

Liczba bibliotek publicznych uczestniczących w badaniach (dane za rok 2021) ogółem 2508

wojewódzkich 11
wojewódzkich i miejskich 7
powiatowych 36
gminy miejskiej 322
gminy miejsko-wiejskiej 630
gminy wiejskiej 1502