Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Publicznych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

AFBP w liczbach

Liczba bibliotek publicznych uczestniczących w badaniach (stan na 30.06.2019) ogółem 2508

wojewódzkich 11
wojewódzkich i miejskich 7
powiatowych 40
gminy miejskiej 324
gminy miejsko-wiejskiej 604
gminy wiejskiej 1522