Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Publicznych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

2016

Analiza wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych na podstawie danych
za rok
2016.

Oprac.: Joanna Burska, Małgorzata Jezierska, Danuta Kaczmarek

W badaniach funkcjonalności bibliotek publicznych w 2017 roku (dane za 2016 r.) uczestniczyło 2099 bibliotek.
W 9 województwach w badaniach uczestniczyły wszystkie biblioteki publiczne: dolnośląskie 171, kujawsko-pomorskie 144, lubuskie 81, podlaskie 117,pomorskie 124, śląskie 169, świętokrzyskie 100,warmińsko-mazurskie 119, zachodniopomorskie 117.
W pozostałych województwach: lubelskim 197, łódzkim 181, małopolskim 48, mazowieckim 209, opolskim 34, podkarpackim  65, wielkopolskim 223.

W badaniach wzięło udział:
18    bibliotek wojewódzkich i wojewódzkich i miejskich
34    biblioteki powiatowe
314    bibliotek gmin miejskich
532    biblioteki gmin miejsko-wiejskich
1201   bibliotek gmin wiejskich

Wykres 1. Procentowy udział bibliotek publicznych biorących udział w badaniach w skali kraju.

Wykres 1. Procentowy udział bibliotek publicznych biorących udział w badaniach w skali kraju.

 

Wykres 2. Procentowy udział bibliotek publicznych uczestniczących w badaniach wg województw

Wykres 2. Procentowy udział bibliotek publicznych uczestniczących w badaniach wg województw

Badania i analizy przeprowadzono przy pomocy aplikacji utworzonej na potrzeby projektu AFB.

Wskaźniki w tabelach pogrupowano zgodnie z założeniami Zrównoważonej Karty Wyników (BalancedScorecard) i perspektywami oceny bibliotek w normie PN-ISO 11620:2012 Informacja i dokumentacja – Wskaźniki funkcjonalności bibliotek.

Tabele 1-12 ilustrują wyniki badań za rok 2016 we wszystkich bibliotekach publicznych uczestniczących w projekcie AFBP

Tabele 13-14 prezentują porównanie wskaźników funkcjonalności i wskaźników dotyczących usług sieciowych i interaktywnych w latach 2014-2016 w bibliotekach wojewódzkich.

 1. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2016
 2. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich 2016
 3. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek powiatowych 2016
 4. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach powiatowych 2016
 5. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejskich 2016
 6. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejskich 2016
 7. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejsko–wiejskich 2016
 8. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejsko-wiejskich 2016
 9. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin wiejskich 2016
 10. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin wiejskich 2016
 11. Wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2016 (mediany)
 12. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2016
 13. Porównanie wskaźników funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2014-2016
 14. Porównanie wskaźników dotyczących usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich 2014-2016

Analizy wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych obliczanych na podstawie danych z lat 2012-2016 (mediany)
1. Wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych w latach 2012-2016
2.Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich i wojewódzkich i miejskich w latach 2012-2016
3. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach miejskich w latach 2012-2016
4. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach miejsko-wiejskich w latach 2012-2016
5. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wiejskich w latach 2012-2016