Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Publicznych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

2018

Analiza wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych na podstawie danych
za rok
2018.

Oprac.: Joanna Burska, Małgorzata Jezierska, Danuta Kaczmarek

W badaniach funkcjonalności bibliotek publicznych w 2019 roku (dane za 2018 r.) uczestniczyło 2508 bibliotek.
W 13 województwach w badaniach uczestniczyły wszystkie biblioteki publiczne: dolnośląskie 171, kujawsko-pomorskie 145, lubelskie 224, lubuskie 81, łódzkie 182, mazowieckie 342, podkarpackie 160, podlaskie 117, pomorskie 124, śląskie 169, świętokrzyskie 100, warmińsko-mazurskie 119, zachodniopomorskie 117.
W pozostałych województwach: małopolskie 170, opolskie 67, wielkopolskie 220.

W badaniach wzięło udział:
18    bibliotek wojewódzkich i wojewódzkich i miejskich
40    bibliotek powiatowych
324    biblioteki gmin miejskich
604    biblioteki gmin miejsko-wiejskich
1522   biblioteki gmin wiejskich

Wykres 1. Procentowy udział bibliotek publicznych biorących udział w badaniach w skali kraju.

Wykres 2. Procentowy udział bibliotek publicznych uczestniczących w badaniach wg województw.

Badania i analizy przeprowadzono przy pomocy aplikacji utworzonej na potrzeby projektu AFB.

Wskaźniki w niżej wymienionych tabelach pogrupowano zgodnie z założeniami Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard) i perspektywami oceny bibliotek w normie PN-ISO 11620:2017-11P „Informacja i dokumentacja – Wskaźniki funkcjonalności bibliotek”.

Tabele 1-12 ilustrują wyniki badań za rok 2018 we wszystkich bibliotekach publicznych uczestniczących w projekcie AFBP.

Tabele 13-14 prezentują porównanie wskaźników funkcjonalności i wskaźników dotyczących usług sieciowych i interaktywnych w latach 2014-2018 w bibliotekach wojewódzkich.

 1. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2018
 2. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich 2018
 3. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek powiatowych 2018
 4. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach powiatowych 2018
 5. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejskich 2018
 6. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejskich 2018
 7. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejsko–wiejskich 2018
 8.  Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejsko–wiejskich 2018
 9.  Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin wiejskich 2018
 10.  Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin wiejskich 2018
 11.  Wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2018 (mediany)
 12.  Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2018
 13.  Porównanie wskaźników funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2014-2018
 14.  Porównanie wskaźników dotyczących usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich 2014-2018

Analizy wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych obliczanych na podstawie danych z lat 2014-2018 (mediany)

 1.  Wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych w latach 2014-2018
 2.  Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich i wojewódzkich i miejskich w latach 2014-2018
 3.  Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach powiatowych w latach 2014-2018
 4.  Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach miejskich w latach 2014-2018
 5.  Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach miejsko-wiejskich w latach 2014-2018
 6.  Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wiejskich w latach 2014-2018