Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Publicznych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

O projekcie

Projekt Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych (AFBP) realizowany jest przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  przy współpracy Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich  Bibliotek Publicznych.