Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Naukowych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Formularz danych za 2023 r.

W systemie są już dostępne do utworzenia formularze ankiety AFBN za 2023 r. Prosimy o wypełnianie danych i zatwierdzenie formularza do nieprzekraczalnego terminu: 31 maja br. W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych, w szczególności z konsultantami poszczególnych typów bibliotek (https://afb.sbp.pl/afbn/zarzadzenia/). Na stronie internetowej projektu zostały już również … Read more

Nagranie z webinarium Arkusz kalkulacyjny do wizualizacji wskaźników funkcjonalności

W zakładce Materiały i Instrukcje w podpunkcie 6. Arkusz kalkulacyjny do wizualizacji wskaźników funkcjonalności AFBN zostało zamieszczone nagranie z webinarium, które odbyło się 13.04.2023 roku. W webinarium uczestniczyło ok. 60 osób, głównie przedstawicieli bibliotek publicznych szkół wyższych zaangażowanych w projekt. Celem webinarium była prezentacja nowego narzędzia (szablonu arkusza kalkulacyjnego) służącego do graficznej prezentacji (w postaci tabel i wykresów) wskaźników … Read more

Webinarium Arkusz kalkulacyjny do wizualizacji wskaźników funkcjonalności AFBN

Zapraszamy pracowników bibliotek uczelni wyższych (zarówno tych zarejestrowanych w projekcie AFBN, jak i jeszcze nie uczestniczących) do udziału w bezpłatnym webinarium, którego celem jest prezentacja narzędzia w postaci arkusza kalkulacyjnego umożliwiającego graficzne przedstawienie wskaźników funkcjonalności gromadzonych w AFBN. Przy pomocy arkusza kalkulacyjnego biblioteka może uzyskać tabele oraz wykresy pokazujące jej własne wskaźniki funkcjonalności w porównaniu … Read more

Analizy zbiorcze wskaźników funkcjonalności za rok 2021

Zostały opublikowane zbiorcze analizy wskaźników funkcjonalności opracowane na podstawie danych z formularzy AFBN za rok 2021. Zachęcamy do zapoznania się z zestawieniami opracowanymi dla wszystkich bibliotek uczestniczących w projekcie oraz poszczególnych grup instytucji. W roku 2021 formularze AFBN wypełniło 55 bibliotek uczelni publicznych. Więcej informacji w zakładce Materiały i Instrukcje: https://afb.sbp.pl/afbn/materialy/

Formularz danych za 2022 r.

Formularz AFBN dla danych za rok 2022 został udostępniony. Zapraszamy do wypełniania! Zmiany wprowadzone w tym roku: dodano nowe pytanie: Czy biblioteka bierze udział w tworzeniu repozytorium otwartych danych badawczych? (TAK/NIE) zweryfikowano ikony GUS (sygnalizujące zgodność danych wprowadzanych do AFBN z tymi podawanymi do GUS K03). uzupełniono wyjaśnienia dotyczące finansów, satysfakcji użytkowników, repozytorium. Termin wypełniania … Read more

Formularz danych za 2021 r.

Udostępniliśmy formularz AFBN dla danych za 2021 r., z kilkoma zmianami: zweryfikowano ikonki GUS w pytaniach dot. stanu zbiorów/nabytków/ubytków zmieniono pozycję pytania o dokumenty audiowizualne, aby ujednolicić szeregowanie z K-03 GUS do pytania “Liczba godzin przeznaczonych na szkolenia i zajęcia dydaktyczne dodano podpunkt: w tym liczba godzin przeznaczonych na szkolenia i zajęcia dydaktyczne online do … Read more

Warsztaty AFBN, 2.06.2022

Zespół ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych oraz Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu zapraszają na szkolenie: Analiza Funkcjonowania Bibliotek Naukowych – warsztat dla zarejestrowanych bibliotek, które odbędzie się 2 czerwca 2022 r. w Poznaniu Projekt Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych  (AFBN)  realizowany jest od 2001 r. w celu wypracowania standardów dla bibliotek szkół wyższych. Szkolenie skierowane jest w szczególności … Read more

Formularz danych za 2020 r.

Udostępniliśmy formularz AFBN dla danych za 2020 r., z dwoma nowymi pytaniami: liczba bibliotekarzy dyplomowanych (w grupie nauczycieli akademickich), liczba bibliotekarzy dyplomowanych (w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zamiast dotychczasowego “liczba bibliotekarzy dyplomowanych”. Termin wypełniania formularzy – 31.08.2021 r.

Formularz danych za 2019 r.

Udostępniliśmy formularz AFBN dla danych za 2019 r., z następującymi zmianami: – po porównaniu z K-03 za 2019 usunięto kilka ikonek GUS lub zmieniono ich barwę na szarą (dane AFBN zdefiniowane z niewielkimi różnicami w stosunku do K-03), – w objaśnieniu do pytania “Liczba zarejestrowanych użytkowników” zmieniono licznie z “w danym roku sprawozdawczym” na “na … Read more