Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Naukowych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

2015

Charakterystyka badanych bibliotek – pdf

Uczelnie publiczne

Wskaźniki funkcjonalności na podstawie danych z 2015 roku według typów uczelni:

  1. biblioteki uniwersyteckie (19) – pdf
  2. biblioteki uczelni o profilu technicznym (21) – pdf
  3. biblioteki uczelni medycznych (10) – pdf
  4. biblioteki uczelni ekonomicznych (3) – pdf
  5. biblioteki uczelni artystycznych (2) – pdf
  6. biblioteki uczelni wychowania fizycznego (2) – pdf
  7. wszystkie badane biblioteki uczelni publicznych (58) – pdf

Uczelnie niepubliczne

Wskaźniki funkcjonalności na podstawie danych z 2015 roku uczelni niepublicznych (5) – pdf

Zestawienia