Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Naukowych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Materiały i instrukcje

  1. Wzór formularza danych statystycznych dla bibliotek szkół wyższych za 2022 r. Szablon formularza dostępnego w systemie on-line dla zarejestrowanych bibliote
  2. Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych
  3. Analiza danych – funkcja dostępna dla dyrektorów zarejestrowanych bibliotek – film instruktażowy
  4. Wykaz wskaźników funkcjonalności obliczanych na podstawie danych z 2022 r.
  5. Statystyka biblioteczna i badania funkcjonalności bibliotek na świecie. Wybór projektów realizowanych w 2021 r. 
  6. Arkusz kalkulacyjny do wizualizacji wskaźników funkcjonalności AFBN
  7. Badanie satysfakcji użytkowników: