Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Naukowych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Materiały i instrukcje

  1. Wzór formularza danych statystycznych dla bibliotek szkół wyższych za 2021 r. Szablon formularza dostępnego w systemie on-line dla zarejestrowanych bibliotek.
  2. Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych.
  3. Analiza danych – funkcja dostępna dla dyrektorów zarejestrowanych bibliotek – film instruktażowy.
  4. Wykaz wskaźników funkcjonalności obliczanych na podstawie danych z 2021 r.
  5. Statystyka biblioteczna i badania efektywności bibliotek. Projekty krajowe, międzynarodowe i dokumenty normalizacyjne. Wybór najważniejszych źródeł międzynarodowych dotyczących zarówno statystyki bibliotecznej, jak i badań efektywności bibliotek.Przegląd wybranych projektów w wybranych krajach (w tym zasobów sieciowych i literatury źródłowej) oraz międzynarodowych zaleceń i dokumentów normatywnych.
  6. Seminarium “Projekt Analiza finkcjonowania bibliotek: wskaźniki efektywnosci i dane statystyczne”, Warszawa, 2 października 2014. Prezentacje.
  7. Badanie satysfakcji użytkowników: