Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Naukowych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Wyniki badań

Zarejestrowane biblioteki mogą po zalogowaniu przeglądać swoje dane w porównaniu z uśrednionymi wartościami wszystkich badanych bibliotek (moduł Analiza).

Uwaga! Od 2017 r. dane wg typów bibliotek (uniwersyteckie itp.) analizowane są wyłącznie w przypadku, gdy przynajmniej połowa funkcjonujących bibliotek określonego typu wypełni i zatwierdzi formularz za dany rok. Od 2019 r. w badaniach nie uczestniczą biblioteki uczelni niepublicznych.

1) Wybrane wskaźniki badanych bibliotek na przestrzeni lat, według typów uczelni:

2) Analizy wskaźników funkcjonalności obliczanych na podstawie danych z 2021 r.:

Charakterystyka badanych bibliotek

Wskaźniki funkcjonalności na podstawie danych z 2021 r. według typów uczelni:

3) Analizy wskaźników funkcjonalności obliczanych na podstawie danych z 2020 r.:

Charakterystyka badanych bibliotek

Wskaźniki funkcjonalności na podstawie danych z 2020 r. według typów uczelni:

4) Analizy wskaźników funkcjonalności obliczanych na podstawie danych z 2019 r.:

Charakterystyka badanych bibliotek

Wskaźniki funkcjonalności na podstawie danych z 2019 r. według typów uczelni:

5) Analizy wskaźników funkcjonalności obliczanych na podstawie danych z 2018 r.:

Charakterystyka badanych bibliotek

Wskaźniki funkcjonalności na podstawie danych z 2018 r. według typów uczelni:

 • publicznych
  1. bibliotek uniwersyteckich (19)
  2. bibliotek uczelni o profilu technicznym (21)
  3. bibliotek uczelni medycznych (10)
  4. wszystkich badanych bibliotek uczelni publicznych (56)

6) Analizy wskaźników funkcjonalności obliczanych na podstawie danych z 2017 r.:

Charakterystyka badanych bibliotek

Wskaźniki funkcjonalności na podstawie danych z 2017 r. według typów uczelni:

 • publicznych
  1. bibliotek uniwersyteckich (19)
  2. bibliotek uczelni o profilu technicznym (21)
  3. bibliotek uczelni medycznych (10)
  4. wszystkich badanych bibliotek uczelni publicznych (57)

Ogólnopolskie badania satysfakcji użytkowników bibliotek szkół wyższych w 2017 r. – raport

7) Analizy wskaźników funkcjonalności obliczanych na podstawie danych z 2016 r.:

Charakterystyka badanych bibliotek

Wskaźniki funkcjonalności na podstawie danych z 2016 r. według typów uczelni:

 • publicznych
  1. bibliotek uniwersyteckich (19)
  2. bibliotek uczelni o profilu technicznym (21)
  3. bibliotek uczelni medycznych (10)
  4. bibliotek uczelni ekonomicznych (2)
  5. bibliotek uczelni artystycznych (2)
  6. bibliotek uczelni wychowania fizycznego (2)
  7. wszystkich badanych bibliotek uczelni publicznych (57)

8) Analizy wskaźników funkcjonalności obliczanych na podstawie danych z 2015 r.:

Charakterystyka badanych bibliotek

Wskaźniki funkcjonalności na podstawie danych z 2015 r. według typów uczelni:

 • publicznych
  1. bibliotek uniwersyteckich (19)
  2. bibliotek uczelni o profilu technicznym (21)
  3. bibliotek uczelni medycznych (10)
  4. bibliotek uczelni ekonomicznych (3)
  5. bibliotek uczelni artystycznych (2)
  6. bibliotek uczelni wychowania fizycznego (2)
  7. wszystkich badanych bibliotek uczelni publicznych (58)

9) Analizy wskaźników funkcjonalności obliczanych na podstawie danych z 2014 r.:

Charakterystyka badanych bibliotek

Wskaźniki funkcjonalności na podstawie danych z 2014 r. według typów uczelni:

 • publicznych
  1. bibliotek uniwersyteckich (19)
  2. bibliotek uczelni o profilu technicznym (21)
  3. bibliotek uczelni medycznych (9)
  4. bibliotek uczelni ekonomicznych (3)
  5. bibliotek uczelni artystycznych (3)
  6. bibliotek uczelni wychowania fizycznego (2)
  7. wszystkich badanych bibliotek uczelni publicznych (58)

10) Analizy wskaźników funkcjonalności obliczanych na podstawie danych z 2013 r.:

Charakterystyka badanych bibliotek

Wskaźniki funkcjonalności na podstawie danych z 2013 r. według typów uczelni:

 • publicznych
  1. bibliotek uniwersyteckich (16)
  2. bibliotek uczelni o profilu technicznym (20)
  3. bibliotek uczelni medycznych (9)
  4. bibliotek uczelni ekonomicznych (3)
  5. bibliotek uczelni artystycznych (3)
  6. bibliotek uczelni wychowania fizycznego (2)
  7. wszystkich badanych bibliotek uczelni publicznych (54)

11) Wyniki badań z lat 2002-2012