Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Naukowych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Webinarium Arkusz kalkulacyjny do wizualizacji wskaźników funkcjonalności AFBN

Zapraszamy pracowników bibliotek uczelni wyższych (zarówno tych zarejestrowanych w projekcie AFBN, jak i jeszcze nie uczestniczących) do udziału w bezpłatnym webinarium, którego celem jest prezentacja narzędzia w postaci arkusza kalkulacyjnego umożliwiającego graficzne przedstawienie wskaźników funkcjonalności gromadzonych w AFBN. Przy pomocy arkusza kalkulacyjnego biblioteka może uzyskać tabele oraz wykresy pokazujące jej własne wskaźniki funkcjonalności w porównaniu z wartościami średnimi (medianami) dla grupy „podobnych” instytucji oraz wszystkich bibliotek uczestniczących w projekcie AFBN. Jedyne działanie, które biblioteka musi wykonać to wygenerować dane z aplikacji AFBN oraz zaimportować je do arkusza kalkulacyjnego po wcześniejszym upewnieniu się czy struktura danych jest właściwa.

Webinarium odbędzie się 13.04.2023 roku, godz. 10:00-11:00.

Wymagana rejestracja.

 

Program webinarium:

  1. AFBN – wprowadzenie
  2. Cele i zasady działania arkusza – o czym należy pamiętać
  3. Budowa narzędzia
  4. Importowanie danych do arkusza z aplikacji AFBN – jak uniknąć potencjalnych błędów
  5. Prezentacja graficzna wskaźników funkcjonalności – jak czytać tabele i wykresy
  6. Pytania i odpowiedzi

Liczba miejsc ograniczona – 200 osób

Szkolenia będzie realizowane z wykorzystaniem platformy ClickMeeting. Uczestnicy mogą korzystać z komputera z dostępem do Internetu lub urządzenia mobilnego. Komunikacja odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej.

Dodaj komentarz