Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Naukowych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Warunki uczestnictwa

W projekcie AFBN mogą brać udział  biblioteki szkół wyższych (biblioteka główna – samodzielnie lub wraz z innymi bibliotekami uczelni, jeśli pozostają w jej strukturze organizacyjnej). Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie biblioteki (w bocznym panelu Logowanie do systemu), zgodnie z zasadami opisanymi w Instrukcji.

Indywidualne dane zarejestrowanych bibliotek nie są publicznie dostępne i nie mogą być w żadnej formie rozpowszechniane bez zgody instytucji, których dotyczą oraz Zespołu ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych (ZSBN).

Biblioteki zarejestrowane w systemie AFBN nie ponoszą kosztów udziału w projekcie.

Zob. też Procedury i harmonogram realizacji projektu AFBN.