Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Naukowych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Formularz danych za 2022 r.

Formularz AFBN dla danych za rok 2022 został udostępniony. Zapraszamy do wypełniania! Zmiany wprowadzone w tym roku: dodano nowe pytanie: Czy biblioteka bierze udział w tworzeniu repozytorium otwartych danych badawczych? (TAK/NIE) zweryfikowano ikony GUS (sygnalizujące zgodność danych wprowadzanych do AFBN z tymi podawanymi do GUS K03). uzupełniono wyjaśnienia dotyczące finansów, satysfakcji użytkowników, repozytorium. Termin wypełniania … Read more

Formularz danych za 2021 r.

Udostępniliśmy formularz AFBN dla danych za 2021 r., z kilkoma zmianami: zweryfikowano ikonki GUS w pytaniach dot. stanu zbiorów/nabytków/ubytków zmieniono pozycję pytania o dokumenty audiowizualne, aby ujednolicić szeregowanie z K-03 GUS do pytania “Liczba godzin przeznaczonych na szkolenia i zajęcia dydaktyczne dodano podpunkt: w tym liczba godzin przeznaczonych na szkolenia i zajęcia dydaktyczne online do … Read more

Warsztaty AFBN, 2.06.2022

Zespół ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych oraz Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu zapraszają na szkolenie: Analiza Funkcjonowania Bibliotek Naukowych – warsztat dla zarejestrowanych bibliotek, które odbędzie się 2 czerwca 2022 r. w Poznaniu Projekt Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych  (AFBN)  realizowany jest od 2001 r. w celu wypracowania standardów dla bibliotek szkół wyższych. Szkolenie skierowane jest w szczególności … Read more

Formularz danych za 2020 r.

Udostępniliśmy formularz AFBN dla danych za 2020 r., z dwoma nowymi pytaniami: liczba bibliotekarzy dyplomowanych (w grupie nauczycieli akademickich), liczba bibliotekarzy dyplomowanych (w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zamiast dotychczasowego “liczba bibliotekarzy dyplomowanych”. Termin wypełniania formularzy – 31.08.2021 r.

Formularz danych za 2019 r.

Udostępniliśmy formularz AFBN dla danych za 2019 r., z następującymi zmianami: – po porównaniu z K-03 za 2019 usunięto kilka ikonek GUS lub zmieniono ich barwę na szarą (dane AFBN zdefiniowane z niewielkimi różnicami w stosunku do K-03), – w objaśnieniu do pytania “Liczba zarejestrowanych użytkowników” zmieniono licznie z “w danym roku sprawozdawczym” na “na … Read more