Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Naukowych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Formularz danych za 2023 r.

W systemie są już dostępne do utworzenia formularze ankiety AFBN za 2023 r. Prosimy o wypełnianie danych i zatwierdzenie formularza do nieprzekraczalnego terminu: 31 maja br. W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych, w szczególności z konsultantami poszczególnych typów bibliotek (https://afb.sbp.pl/afbn/zarzadzenia/). Na stronie internetowej projektu zostały już również … Read more

Nagranie z webinarium Arkusz kalkulacyjny do wizualizacji wskaźników funkcjonalności

W zakładce Materiały i Instrukcje w podpunkcie 6. Arkusz kalkulacyjny do wizualizacji wskaźników funkcjonalności AFBN zostało zamieszczone nagranie z webinarium, które odbyło się 13.04.2023 roku. W webinarium uczestniczyło ok. 60 osób, głównie przedstawicieli bibliotek publicznych szkół wyższych zaangażowanych w projekt. Celem webinarium była prezentacja nowego narzędzia (szablonu arkusza kalkulacyjnego) służącego do graficznej prezentacji (w postaci tabel i wykresów) wskaźników … Read more

Webinarium Arkusz kalkulacyjny do wizualizacji wskaźników funkcjonalności AFBN

Zapraszamy pracowników bibliotek uczelni wyższych (zarówno tych zarejestrowanych w projekcie AFBN, jak i jeszcze nie uczestniczących) do udziału w bezpłatnym webinarium, którego celem jest prezentacja narzędzia w postaci arkusza kalkulacyjnego umożliwiającego graficzne przedstawienie wskaźników funkcjonalności gromadzonych w AFBN. Przy pomocy arkusza kalkulacyjnego biblioteka może uzyskać tabele oraz wykresy pokazujące jej własne wskaźniki funkcjonalności w porównaniu … Read more

Analizy zbiorcze wskaźników funkcjonalności za rok 2021

Zostały opublikowane zbiorcze analizy wskaźników funkcjonalności opracowane na podstawie danych z formularzy AFBN za rok 2021. Zachęcamy do zapoznania się z zestawieniami opracowanymi dla wszystkich bibliotek uczestniczących w projekcie oraz poszczególnych grup instytucji. W roku 2021 formularze AFBN wypełniło 55 bibliotek uczelni publicznych. Więcej informacji w zakładce Materiały i Instrukcje: https://afb.sbp.pl/afbn/materialy/