Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Naukowych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Analizy zbiorcze wskaźników funkcjonalności za rok 2021

Zostały opublikowane zbiorcze analizy wskaźników funkcjonalności opracowane na podstawie danych z formularzy AFBN za rok 2021. Zachęcamy do zapoznania się z zestawieniami opracowanymi dla wszystkich bibliotek uczestniczących w projekcie oraz poszczególnych grup instytucji.

W roku 2021 formularze AFBN wypełniło 55 bibliotek uczelni publicznych.

Więcej informacji w zakładce Materiały i Instrukcje: https://afb.sbp.pl/afbn/materialy/

Dodaj komentarz