Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Naukowych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Zarządzanie

Koordynatorem AFBN, a jednocześnie partnerem wspierającym SBP w  projekcie  AFB jest Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu.

Projekt AFBN realizowany jest przez Zespół ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych w składzie:

 • Artur Jazdon (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), kierownik Zespołu
 • Lidia Derfert-Wolf (Politechnika Bydgoska im. J.J. Śniadeckich)
 • Marek M. Górski (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
 • Maria Sidor (Wyższa Szkoła Biznesu – NLU w Nowym Sączu)
 • Stanisław Skórka (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 • Małgorzata Świrad (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

Weryfikację danych statystycznych w bazie AFBN wspomagają konsultanci:

 • Anna Dodot (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Dawid Kościewicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • Edyta Strzelczyk (Politechnika Warszawska)
 • Sandra Szczepanowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Anastazja Śniechowska-Karpińska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

Kontakt