Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Naukowych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Zarządzanie

Koordynatorem AFBN, a jednocześnie partnerem wspierającym SBP w  projekcie  AFB jest Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu.

Projekt AFBN realizowany jest przez Zespół ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych w składzie:

 • Małgorzata Dąbrowicz – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierownik Zespołu – e-mail: maldabro@amu.edu.pl, tel. + 4861 8293820;
 • Anna Dodot – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – e-mail: a.dodot@amu.edu.pl, tel. + 4861 8293803;
 • Marek M. Górski – Politechnika Krakowska – e-mail: marek.gorski@pk.edu.pl, tel. +4812 6282014;
 • Dawid Kościewicz – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – e-mail: dawid.kosciewicz@ue.wroc.pl, tel. +4871 3680966;
 • Stanisław Skórka – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – e-mail: sskorka@agh.edu.pl, tel. +4812 6173207;
 • Edyta Strzelczyk – Politechnika Warszawska – koordynator merytoryczny – e-mail: edyta.strzelczyk@pw.edu.pl, tel. +4822 2347176;
 • Sandra Szczepanowska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Sekretarz Zespołu – e-mail: sandra.szczepanowska@amu.edu.pl, tel. + 4861 8293841;
 • Anastazja Śniechowska-Karpińska – Uniwersytet Medyczny w Lublinie – e-mail: anastazja.karpinska@umlub.pl, tel. +4881 4485803;
 • Małgorzata Świrad – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – e-mail: malgorzata.swirad@ue.wroc.pl, tel. +48 515252231.

Weryfikacją danych statystycznych w bazie AFBN zajmują się konsultanci:

 • Anna Dodot, Sandra Szczepanowska – biblioteki uniwersyteckie;
 • Dawid Kościewicz – biblioteki uczelni technicznych (w tym morskie i wojskowe), artystycznych, ekonomicznych, rolniczych, przyrodniczych, wychowania fizycznego i inne;
 • Anastazja Śniechowska-Karpińska – biblioteki uczelni medycznych.

Kontakt