Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Naukowych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Formularz danych za 2019 r.

Udostępniliśmy formularz AFBN dla danych za 2019 r., z następującymi zmianami:
– po porównaniu z K-03 za 2019 usunięto kilka ikonek GUS lub zmieniono ich barwę na szarą (dane AFBN zdefiniowane z niewielkimi różnicami w stosunku do K-03),
– w objaśnieniu do pytania “Liczba zarejestrowanych użytkowników” zmieniono licznie z “w danym roku sprawozdawczym” na “na koniec roku sprawozdawczego”
– zmieniono kolejność podpunktów w pytaniach “Liczba zamówień na wypożyczenia międzybiblioteczne”, “Liczba zrealizowanych zamówień na wypożyczenia międzybiblioteczne”, zgodnie z kolejnością w K-03.

Termin wypełniania formularzy – 31.08.2020 r.

Dodaj komentarz