Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Naukowych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Formularz danych za 2021 r.

Udostępniliśmy formularz AFBN dla danych za 2021 r., z kilkoma zmianami:

  • zweryfikowano ikonki GUS
  • w pytaniach dot. stanu zbiorów/nabytków/ubytków zmieniono pozycję pytania o dokumenty audiowizualne, aby ujednolicić szeregowanie z K-03 GUS
  • do pytania “Liczba godzin przeznaczonych na szkolenia i zajęcia dydaktyczne dodano podpunkt: w tym liczba godzin przeznaczonych na szkolenia i zajęcia dydaktyczne online
  • do pytania “Liczba osób przeszkolonych w ciągu roku” dodano podpunkt: w tym liczba osób przeszkolonych w ciągu roku w trybie online
  • do pytania “Liczba imprez organizowanych i współorganizowanych przez bibliotekę” dodano podpunkt: w tym liczba imprez organizowanych i współorganizowanych przez bibliotekę w trybie online
  • do pytania “Liczba uczestników imprez organizowanych i współorganizowanych przez bibliotekę” dodano podpunkt: w tym liczba uczestników imprez organizowanych i współorganizowanych przez bibliotekę w trybie online
  • dodano nowe pytania “Inne usługi biblioteczne”: a) możliwość zamówienia skanu lub digitalizacji wskazanych artykułów/publikacji lub ich fragmentów (TAK/NIE); b) możliwość korzystania z książkomatu (TAK/NIE); c) możliwość korzystania z wrzutni do książek (TAK/NIE)
  • dodano nowe pytanie: “czy w strukturze biblioteki jest wydawnictwo uczelniane” (TAK/NIE)

Bardzo prosimy o wypełnienie formularzy do 30 czerwca 2022 r. 

Dodaj komentarz