Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Naukowych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Formularz danych za 2023 r.

W systemie są już dostępne do utworzenia formularze ankiety AFBN za 2023 r. Prosimy o wypełnianie danych i zatwierdzenie formularza do nieprzekraczalnego terminu: 31 maja br.

W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych, w szczególności z konsultantami poszczególnych typów bibliotek (https://afb.sbp.pl/afbn/zarzadzenia/).

Na stronie internetowej projektu zostały już również udostępnione zbiorcze analizy danych dla bibliotek naukowych za 2022 rok.

Dodaj komentarz