Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Naukowych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Formularz danych za 2022 r.

Formularz AFBN dla danych za rok 2022 został udostępniony. Zapraszamy do wypełniania!

Zmiany wprowadzone w tym roku:

  • dodano nowe pytanie: Czy biblioteka bierze udział w tworzeniu repozytorium otwartych danych badawczych? (TAK/NIE)
  • zweryfikowano ikony GUS (sygnalizujące zgodność danych wprowadzanych do AFBN z tymi podawanymi do GUS K03).
  • uzupełniono wyjaśnienia dotyczące finansów, satysfakcji użytkowników, repozytorium.

Termin wypełniania formularza: 30.06.2023 r.

Dodaj komentarz