Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Naukowych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Korzyści z udziału

Korzyści z zarejestrowania biblioteki w AFBN i wypełnienia formularzy z danymi statystycznymi:

  • automatyczne generowanie wskaźników efektywności,
  • porównywanie wartości wskaźników własnej biblioteki z uśrednionymi danymi określonej  grupy bibliotek,
  • przeglądanie i analiza danych własnej biblioteki według różnych kryteriów i na przestrzeni lat,
  • systematyczne gromadzenie i archiwizowanie danych w jednym miejscu,
  • nieograniczony dostęp do danych własnej biblioteki,
  • pobieranie przez biblioteki danych ze swoich formularzy do rankingów itp.,
  • wykorzystywanie w formularzu AFBN danych z GUS,
  • opieka merytoryczna ze strony Zespołu ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych (ZSBN), w tym szkolenia, materiały itp.