Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Naukowych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Warsztaty AFBN, 2.06.2022

Zespół ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych oraz Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu zapraszają na szkolenie:

Analiza Funkcjonowania Bibliotek Naukowych – warsztat dla zarejestrowanych bibliotek, które odbędzie się 2 czerwca 2022 r. w Poznaniu

Projekt Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych  (AFBN)  realizowany jest od 2001 r. w celu wypracowania standardów dla bibliotek szkół wyższych. Szkolenie skierowane jest w szczególności do dyrektorów bibliotek naukowych i innych osób zajmujących się analizami funkcjonowania jednostek bibliotecznych. Praktyczna umiejętność wykorzystania danych oraz wskaźników pozyskiwanych dzięki udziałowi w projekcie ma istotne znaczenie w kontekście działania bibliotek, jak również może wspierać proces prognozowania dalszego kierunku ich rozwoju.

Prowadzenie: Lidia Derfert-Wolf (Politechnika Bydgoska im. J. J. Śniadeckich), przy współpracy konsultantów weryfikujących dane statystyczne w składzie:

  • Anna Dodot (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
  • Dawid Kościewicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu),
  • Edyta Strzelczyk (Politechnika Warszawska),
  • Sandra Szczepanowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
  • Anastazja Śniechowska-Karpińska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie).

Program szkolenia:

10.00 – 10.30    Kawa

10.30 – 11.30     Informacje ogólne nt. AFBN. Wypełnianie formularzy – problemy

11.30 – 13.00     Korzystanie z danych AFBN. Funkcja analizowania danych na przestrzeni lat

13.00 – 14.00     Przerwa na lunch

14.00 – 15.00     Korzystanie z danych AFBN c.d.

15.00 – 16.00     Badania satysfakcji użytkowników w ramach AFBN

Informacje organizacyjne:

Miejsce:  Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40, sala 82

Koszt uczestnictwa: 130 zł

Zgłoszenia: warunkiem uczestnictwa jest posiadanie własnego laptopa, przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego poprzez system rejestracji elektronicznej: https://forms.gle/N8jA2Cfn3RgNCVG28 oraz uiszczenie opłaty na numer konta, który przesłany zostanie w mailu potwierdzającym przyjęcie na szkolenie.

Liczba miejsc ograniczona: o przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.

Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adresy sandraz@amu.edu.pl, a.dodot@amu.edu.pl lub telefonicznie: (61) 829 38 41, (61) 829 38 03.

Dodaj komentarz