Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Naukowych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

AFBN w liczbach

Liczba zarejestrowanych bibliotek szkół wyższych (według stanu na 22.05.2023r.) – ogółem 74

 • uczelni publicznych – 64
  • artystycznych – 3
  • ekonomicznych – 4
  • medycznych – 10
  • rolniczych, przyrodniczych – 3
  • technicznych, w tym morskich i wojskowych – 21
  • uniwersyteckich – 20
  • wychowania fizycznego – 2
  • inne – 1
 • uczelni niepublicznych – 10

Liczba formularzy AFBN wypełniona przez biblioteki szkół wyższych w poszczególnych latach:

Rok Liczba formularzy AFBN zatwierdzonych w danym roku
2013 66
2014 67
2015 63
2016 63
2017 62
2018 62
2019 56*
2020 53
2021 55

Od roku 2019 formularze wypełniane przez biblioteki wyższych szkół niepublicznych nie są uwzględniane w analizach zbiorczych