Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Naukowych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

AFBN w liczbach

Liczba zarejestrowanych bibliotek szkół wyższych (według stanu na 26.09.2019 r.) – ogółem 71

 • uczelni publicznych – 61 
  • artystycznych – 3
  • ekonomicznych – 3
  • medycznych – 10
  • rolniczych, przyrodniczych – 2
  • technicznych, w tym morskich i wojskowych – 21
  • uniwersyteckich – 19
  • wychowania fizycznego – 2
  • inne – 1
 • uczelni niepublicznych – 10