Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Naukowych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Formularz danych za 2020 r.

Udostępniliśmy formularz AFBN dla danych za 2020 r., z dwoma nowymi pytaniami:

  • liczba bibliotekarzy dyplomowanych (w grupie nauczycieli akademickich),
  • liczba bibliotekarzy dyplomowanych (w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,

zamiast dotychczasowego “liczba bibliotekarzy dyplomowanych”.

Termin wypełniania formularzy – 31.08.2021 r.

Dodaj komentarz