Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Naukowych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Ankieterzy mogą analizować dane w bazie AFBN

Dla Ankieterów uruchomiono możliwość analizowania danych i wskaźników własnej biblioteki w danym roku, na przestrzeni lat i w porównaniu z wartościami średnimi w grupie bibliotek tego samego typu. Warunkiem korzystania z modułu Analiza jest nadanie tego uprawnienia przez Dyrektora (zob. Instrukcja, s. 9).

Dodaj komentarz