Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Publicznych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Spotkanie z wojewódzkimi administratorami merytorycznymi AFBP

17 października 2019 r. w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie z wojewódzkimi administratorami merytorycznymi AFBP.

Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, przewodnicząca Zespołu ds. badania efektywności bibliotek powitała uczestników spotkania i przedstawiła informacje o realizacji projektu AFB w 2019 r., w tym sprawy finansowania projektu. Podzieliła się także najważniejszymi informacjami i spostrzeżeniami dotyczącymi bibliotek publicznych i standaryzacji w pracach IFLA.

Danuta Kaczmarek, koordynator merytoryczny bibliotek publicznych, przedstawiła informacje o badaniach efektywności bibliotek publicznych za rok 2018.

Joanna Burska (członek Zespołu ds. badania efektywności bibliotek) wraz z Joanną Kaską (wojewódzkim administratorem merytorycznym) podzieliły się doświadczeniami z wykorzystania danych zgromadzonych w serwisie AFBP w województwie warmińsko-mazurskim z poziomu wojewódzkiego administratora merytorycznego.

Podczas spotkania poruszono także ważny dla bibliotek i sprawozdawczości temat formularza GUS K-03. Małgorzata Jezierska, członek Zespołu ds. badania efektywności bibliotek, omówiła zmiany, jakie naniesiono w formularzu za rok 2019 oraz wpływ tych zmian na formularz danych statystycznych w serwisie AFBP za 2019 rok.

Aldona Zawałkiewicz (koordynator merytoryczny bibliotek pedagogicznych) przedstawiła sprawozdanie z realizacji webinariów przygotowujących do badania satysfakcji użytkowników, w których w czerwcu 2019 r. wzięli udział bibliotekarze z bibliotek publicznych.

Na zakończenie spotkania Elżbieta Górska (koordynator projektu) omówiła sprawy bieżące. Znalazły się tu m.in. tematy dotyczące prac normalizacyjnych, zmian w oprogramowaniu AFB a także nowości w serwisie internetowym AFB.