Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Publicznych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Formularz danych statystycznych za rok 2020 dla bibliotek publicznych

Zapraszamy do udziału w badaniach efektywności bibliotek publicznych za rok 2020. Aktualny „Formularz danych statystycznych dla bibliotek publicznych” jest już dostępny w bazie AFBP. W związku z pandemią koronawirusa SARS CoV2 biblioteki rozszerzyły zakres swych usług, zwłaszcza w dostępie do źródeł elektronicznych, jak też i przeniosły część swej działalności do sieci. Wobec powyższego w Formularzu … Read more