Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Publicznych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Wyniki badań funkcjonalności bibliotek publicznych za 2018 r.

Informujemy, że jest już dostępna Analiza wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych na podstawie danych z 2018 r.

W badaniach wzięło udział 2508 bibliotek publicznych różnego szczebla, co stanowi 98,2% bibliotek publicznych w całym kraju.

Więcej informacji na stronie AFB: https://afb.sbp.pl/afbp/wyniki-badan/