Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Publicznych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Funkcjonowanie bibliotek publicznych w 2020 roku a poziom wykorzystania ich usług – na podstawie wskaźników funkcjonalności z grupy „Wykorzystanie” w projekcie Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych (AFBP)

Wyniki badań wzbogaciły się o Funkcjonowanie bibliotek publicznych w 2020 roku a poziom wykorzystania ich usług – na podstawie wskaźników funkcjonalności z grupy „Wykorzystanie” w projekcie Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych (AFBP)

Więcej informacji na stronie AFBP: https://afb.sbp.pl/afbp/wyniki-badan/