Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Publicznych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Filmy instruktażowe – badanie satysfakcji użytkowników

Materiały dla bibliotekarzy chcących prowadzić badania satysfakcji użytkowników, wzbogaciły się o trzy filmy omawiające poszczególne etapy prac towarzyszących badaniom.
1. Sześć odsłon organizacji badań – omówienie zasad organizacji badań.
2. Spróbuj się z próbą – prezentacja zagadnień kwotowego doboru próby do badań.
3. O czym mówią liczby? – przetwarzanie i analiza danych zebranych w czasie badań.

Więcej informacji na stronie AFBP:  https://afb.sbp.pl/afbp/materialy/

Zachęcamy do korzystania.