Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Publicznych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Analiza dynamiki – nowe narzędzie

Informujemy, że w serwisie internetowym AFBP w materiałach dotyczących badań satysfakcji użytkowników pojawiło się nowe narzędzie – arkusz kalkulacyjny Analiza dynamiki  wraz z instrukcją wyjaśniającą sposób pracy z arkuszem.

Więcej informacji na stronie AFBP:  https://afb.sbp.pl/afbp/materialy/