Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Publicznych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Wyniki badań funkcjonalności bibliotek publicznych za 2022 r.

Informujemy, że jest już dostępna Analiza wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych na podstawie danych z 2022 r.

W badaniu funkcjonalności bibliotek publicznych realizowanym w 2023 roku (dane za 2022 rok) uczestniczyło 2496 placówek – 98,3%.

Więcej informacji na stronie AFB: https://afb.sbp.pl/afbp/wyniki-badan/