Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Publicznych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Formularz danych statystycznych za rok 2020 dla bibliotek publicznych

Zapraszamy do udziału w badaniach efektywności bibliotek publicznych za rok 2020. Aktualny „Formularz danych statystycznych dla bibliotek publicznych” jest już dostępny w bazie AFBP.

W związku z pandemią koronawirusa SARS CoV2 biblioteki rozszerzyły zakres swych usług, zwłaszcza w dostępie do źródeł elektronicznych, jak też i przeniosły część swej działalności do sieci. Wobec powyższego w Formularzu za 2020 r. wprowadziliśmy nowe dane i wskaźniki.

Nowe dane:

  1. Liczba unikalnych użytkowników strony internetowej biblioteki
  2. Liczba pobranych dokumentów z zasobów elektronicznych do których biblioteka umożliwia dostęp
  3. Liczba uczestników imprez organizowanych przez bibliotekę w formie online
  4. Usługi sieciowe/interaktywne
  • dostęp zdalny do licencjonowanych zasobów elektronicznych spoza biblioteki

Nowe wskaźniki:

14) Liczba pobranych dokumentów z zasobów elektronicznych w przeliczeniu na mieszkańca

16) Liczba unikalnych użytkowników strony internetowej biblioteki w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

18) Udział użytkowników w imprezach bibliotecznych organizowanych przez bibliotekę w sposób tradycyjny w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (rozdzielenie imprez bibliotecznych na organizowane w sposób tradycyjny i online).

19) Udział użytkowników w imprezach bibliotecznych organizowanych przez bibliotekę online w przeliczeniu na 1000 mieszkańców