Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Naukowych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Formularz danych za 2017 r.

Formularz danych za 2017 r. dostępny – zachęcamy do wypełniania. Termin – 30 sierpnia 2018 r.

W formularzu dodano jedno nowe pole “Satysfakcja użytkowników”, w którym należy podać wartość wskaźnika uzyskanego w wyniku przeprowadzenia ogólnopolskich badań ankietowych wśród użytkowników w 2017 r. – jeśli biblioteka nie prowadziła takich badań należy wpisać znak #. Utworzono też dwa nowe wskaźniki obliczane na podstawie danych z formularzy:
– Koszt gromadzenia w stosunku do wykorzystania zbiorów
– Użytkownicy aktywnie wypożyczający jako procent potencjalnych użytkowników.

Dodaj komentarz