Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Naukowych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

II wyd. poradnika \”Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki?”

Opublikowano zaktualizowane i poprawione II wyd. „Poradnika dla bibliotekarzy. Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki?”. Poradnikowi towarzyszą nowsze wersje kwestionariuszy ankiet do pobrania i wydrukowania oraz elektroniczne kwestionariusze przygotowane w formularzach Google (nowość). Arkusze kalkulacyjne do przetwarzania i analiz danych zostały przystosowane do danych zebranych przy pomocy elektronicznych kwestionariuszy (formularze Google). Nowością na stronie jest Wzór raportu z badań satysfakcji użytkowników. Ponadto dodano nową instrukcję dotyczącą pobierania i modyfikacji ankiet elektronicznych oraz uzupełniono instrukcję dotyczącą wprowadzania danych do arkuszy kalkulacyjnych. Bez zmian pozostawiono arkusze kalkulacyjne do wyznaczania wielkości próby badawczej i analizy kwotowej. Materiał uzupełniono wykazem literatury na temat zrealizowanych w latach 2014-2018 badań satysfakcji użytkowników. Więcej na stronie Materiały i instrukcje.

Dodaj komentarz