Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Naukowych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Formularz za 2016 r.

Formularz danych statystycznych za 2016 r. jest już dostępny – zachęcamy do wypełniania. Wprowadzono w nim jedynie uzupełnienie objaśnienia do pyt. 9 (Liczba udziałów pracowników biblioteki w szkoleniach zawodowych (w godzinach)), dotyczące przeliczania udziału w konferencjach naukowych, seminariach itp. wg wzoru: 1 dzień konferencji = 7 godzin.

Dodaj komentarz