Analiza Funkcjonowania Bibliotek
wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Nagranie i prezentacja z webinarium na temat społecznego wpływu bibliotek

W dniu 22 listopada 2022 r. odbyło się bezpłatne webinarium zatytułowane „Badanie wpływu społecznego i ekonomicznego bibliotek publicznych – doświadczenia z pilotażu”.

Webinarium prowadzili  członkowie zespołu SBP zajmującego badaniem wpływu w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek: Magdalena Mrugowska (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.W.Bełzy w Bydgoszczy), dr Magdalena Paul (Uniwersytet Warszawski) i dr Marcin Karwowski (Biblioteka Publiczna w Kokoszkowach).  W wystąpieniach podkreślano cel zrealizowanych badań, którym było przetestowanie przygotowanego narzędzia badawczego oraz schematu organizacji badania w różnych typach bibliotek.

Nagranie z webinarium

Prezentacja z webinarium