Analiza Funkcjonowania Bibliotek
wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Materiały do wykorzystania

Tutaj znajdziesz materiały, które pomogą Ci przeprowadzić badanie w Twojej bibliotece.

Na poniższej infografice prezentujemy najważniejsze wyniki z badań wpływu społecznego i ekonomicznego bibliotek publicznych.

Badania przeprowadzone zostały w październiku i listopadzie 2022 r. w wylosowanych bibliotekach województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, pomorskiego, a także śląskiego.

Wyniki prezentują działania użytkowników w bibliotekach oraz korzyści z nich wynikające.