Analiza Funkcjonowania Bibliotek
wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Materiały do wykorzystania

Materiały promocyjne zachęcające użytkowników do udziału w ankiecie.
Jeśli chcesz zachęcić użytkowników do udziału w badaniu ankietowym, w folderze znajdziesz materiały, które można pobrać i edytować oraz umieścić na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych biblioteki.

Pobierz materiały

Na poniższej infografice prezentujemy najważniejsze wyniki z badań wpływu społecznego i ekonomicznego bibliotek publicznych.

Badania przeprowadzone zostały w październiku i listopadzie 2022 r. w wylosowanych bibliotekach województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, pomorskiego, a także śląskiego.

Wyniki prezentują działania użytkowników w bibliotekach oraz korzyści z nich wynikające.