Analiza Funkcjonowania Bibliotek
wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Badanie satysfakcji użytkowników bibliotek

Zapraszamy do badań

Ankiety elektroniczne dla:

Modyfikacja narzędzi – propozycja

  • UWAGA! Poniższe ankiety służą WYŁĄCZNIE do KOPIOWANIA.
    Postępuj zgodnie z Instrukcją