Analiza Funkcjonowania Bibliotek
wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Badanie satysfakcji użytkowników bibliotek

Zapraszamy do badań

Ankiety elektroniczne dla: