Analiza Funkcjonowania Bibliotek
wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Korzyści z udziału

Uczestnictwo w projekcie AFB polegające na zrejestrowaniu biblioteki i wypełnieniu   formularza danymi statystycznymi pozwala na:

  • bezpłatne wykorzystanie narzędzia ułatwiającego gromadzenie, archiwizowanie i analizę danych statystycznych,
  • automatyczne generowanie wskaźników efektywności  własnej biblioteki i porównywanie ich z uśrednionymi danymi określonej grupy bibliotek.