Analiza Funkcjonowania Bibliotek
wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Raporty

Tutaj znajdziesz raporty przygotowane w ramach projektu badawczego.

Wpływ społeczny i ekonomiczny bibliotek publicznych – raport ogólny z badania

Wpływ społeczny i ekonomiczny bibliotek publicznych – raport metodologiczny

W badaniu prowadzonym w październiku i listopadzie 2022 roku, wzięli udział użytkownicy zarejestrowani w bibliotekach (posiadający aktywne konto biblioteczne), jak i osoby niezarejestrowane, odwiedzające bibliotekę lub korzystające z jej oferty, choć nieposiadające konta bibliotecznego (np. uczestnicy szkoleń, kursów, warsztatów, odwiedzający wystawy, uczestnicy spotkań literackich, itp.) oraz osoby korzystające ze strony internetowej biblioteki i mediów społecznościowych.