Analiza Funkcjonowania Bibliotek
wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Serwisy, raporty i publikacje

http://www.ifla.org/statistics-and-evaluation/useful-links

Library Statistics for the 21st Century World

http://www.ifla.org/publications/ifla-publications-series-138

Praca zawiera wykaz wskaźników, prezentuje światowe  inicjatywy w zakresie statystyki bibliotecznej oraz zagadnienia dotyczące benchmarkingu.

Borowska, M., Branka, M., Wcisło, J. Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo. Warszawa : Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, 2012

http://www.biblioteki.org/artykuly/docenic_biblioteke_jak_skutecznie_prowadzic_rzecznictwo.html

Podręcznik dla osób zamierzających prowadzić rzecznictwo w interesie bibliotek. Omawia zagadnienia związane z tworzeniem Planu Rzecznictwa w bibliotekach. Adresowany do dyrektorów i osób odpowiedzialnych za promocję bibliotek, szczególnie w małych miejscowościach.

Burska J. Badanie efektywności bibliotek – szkolenie on-line dla bibliotekarzy. W: Biuletyn EBIB [online].Sadurki: Stowarzyszenie EBIB

http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/339

Derfert-Wolf, L. Statystyka biblioteczna i wskaźniki funkcjonalności – kierunki zmian w normalizacji. Sulejówek 2013

http://www.sbp.pl/repository/SBP/strategia/Sulejowek_Derfert7.03.2013.ppt

Prezentacja przedstawiona w trakcie seminarium „Badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych w roku 2013, w Sulejówku. Autorka omawia najważniejsze normy  dotyczące statystyki bibliotecznej, wskaźników funkcjonalności bibliotek oraz oceny wpływu.

Herbst, J., Rozenbaum, J., Wygnański, J. J. Mów do rzeczy. Jak korzystać z danych w działaniach rzeczniczych? [online] Warszawa : Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, 2013

https://stocznia.org.pl/publikacje/1038/

Publikacja przygotowana przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” prezentuje sposoby pozyskiwania, analizy i wykorzystywania  danych w działaniach rzeczniczych organizacji pozarządowych.

Jezierska, M. Badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych – projekt SBP. Biuletyn EBIB 2012, nr 1 (128)

http://eprints.rclis.org/19655/

Artykuł prezentuje efekty pracy  Zespołu ds. badania efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych, powołanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Autorka omawia proces tworzenia i testowania krajowych zestawów wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych i pedagogicznych.

Kędzierska E., Zawałkiewicz A. Potrzeby szkoleniowe bibliotekarzy w zakresie statystyki bibliotecznej [online]. W: Biuletyn EBIB .Sadurki: Stowarzyszenie EBIB

http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/336

Manifest IFLA o statystyce bibliotecznej

http://www.sbp.pl/repository/dokumenty/IFLA_Manifest_statystyka_biblioteczna-23_01.pdf

„Oficjalny dokument na temat roli statystyki bibliotecznej jako narzędzia ukazującego znaczenie bibliotek zarówno dla ich użytkowników jak i całego społeczeństwa”.

Statystyka biblioteczna i badania efektywności bibliotek. Projekty krajowe, międzynarodowe i dokumenty normalizacyjne

http://pliki.sbp.pl/afb/statystyka-i-badania-efektywnosci-bibliotek.pdf

Materiał stanowi wybór najistotniejszych źródeł międzynarodowych dotyczących zarówno statystyki bibliotecznej jak i badań efektywności bibliotek.