Analiza Funkcjonowania Bibliotek
wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Witryny projektów, instytucji i stowarzyszeń

Główny Urząd Statystyczny

http://www.stat.gov.pl/

Strona centralnego organu administracji rządowej zajmującego się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych.


Stan bibliotek w Polsce

https://www.bn.org.pl/raporty-bn/stan-bibliotek-w-polsce


Strona IFLA: Podstrona Sekcji Statystyki i Ocen

http://www.ifla.org/about-the-statistics-and-evaluation-section

Zadaniem Sekcji jest między innymi propagowanie wykorzystania  statystyki w celu skutecznego zarządzania i funkcjonowania bibliotek. Wiąże się z tym definiowanie, standaryzacja, zbieranie, analizowanie, interpretowanie, publikacja i używanie wszelkich danych statystycznych oraz usług informacyjnych.


Program Rozwoju Bibliotek

http://www.biblioteki.org/

Serwis informacyjny projektu realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Zadaniem Programu Rozwoju Bibliotek jest ułatwianie bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń.